Nieuws

Vervolg archeologisch onderzoek in Zuiderloo

ARCHIEF: Dinsdag 24 juni 2014 Studenten van de Universiteit van Amsterdam verkennen een deel van het gebied met proefsleuven.

Vanaf 2008 is archeologisch onderzoek verricht in de woonwijk Zuiderloo, gelegen tussen de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg. De bouw van nieuwe huizen betekent namelijk dat de resten van vroegere bewoning verloren kunnen gaan.

"De archeologie heeft soms duizenden jaren veilig in de ondergrond gelegen. Men kan de archeologie in de bodem als een archief omschrijven", laat de gemeente weten. Deze week is gestart met een vervolg op het eerdere onderzoek.

Proefsleuven
Studenten van de Universiteit van Amsterdam zijn ongeveer vijf weken bezig om met proefsleuven een deel van het gebied aan de oostzijde van de Hoogeweg te verkennen. Tijdens het veldwerk leren de studenten hoe ze sporen moeten herkennen en documenteren.

"Het onderzoek wordt uitgevoerd door het graven van proefsleuven. Indien er in de proefsleuven archeologische sporen worden gevonden, dan kan een verder opgraving volgen."

Archeologische sporen
De archeologische sporen bestaan bijvoorbeeld uit paalsporen van gebouwen, kuilen en/of waterputten. Eerder is ten oosten van de Spanjaardslaan een grafheuvel uit de Bronstijd (circa 1.500 voor Chr.) opgegraven. Landelijke bekendheid heeft de opgraving aan de westkant van de Spanjaardslaan verkregen. Daar zijn in 2012 de overblijfselen van meer dan dertig gebouwen uit de Vroege Middeleeuwen opgegraven.

Deze gebouwen stonden er niet allemaal tegelijkertijd, maar verspreid over een periode van bijna 350 jaar. Op basis van dendrochronologisch onderzoek, waarbij de jaarringen van bomen worden ingemeten en met behulp van een referentiekalender in de tijd geplaatst, weten we nu dat er al in de 7e eeuw op deze plek is gewoond. Hier hebben huizen gestaan, nog voordat de Witte kerk is gebouwd.

Publieksdag
Indien er archeologische resten worden gevonden, zal er een publieksdag worden georganiseerd. Belangstellenden zijn dan van harte uitgenodigd om letterlijk en figuurlijk een blik in het verleden van Heiloo ter werpen. Als er een publieksdag komt, wordt dat vooraf aangekondigd.

Dinsdag 24 juni 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2023-07-25 Er worden fietspad-paaltjes gestolen in Heiloo en dat is niet voor het eerst.
2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-08 De Jeneverbes de groenste straat van Heiloo
2021-07-05 3500 jaar oude voetafdruk uit Zuiderloo voor altijd bewaard
2021-07-02 3500 jaar geleden liep in Heiloo iemand rond met schoenmaat 39.
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2020-09-01 Zuiderloo verrijst wijkje voor wijkje uit het zand.
2020-08-31 Baduhenna onthult de ondergrondse geheimen van Zuiderloo

Meer nieuws met archeologie zuiderloo


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling