Nieuws

Definitief besluit over C2000

ARCHIEF: Dinsdag 1 juli 2014 De gemeenteraad heeft gesproken met het ministerie van Veiligheid en Justitie en neemt na de zomer het definitieve besluit.

Vorige week dinsdag 24 juni heeft op verzoek van de gemeenteraad een informatief gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van de gemeenteraad en het ministerie van Veiligheid en Justitie over het plaatsen van een C2000 antennemast.

Het doel van het gesprek was het uitwisselen van nadere informatie over de afwegingen die het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) namens het ministerie heeft gemaakt ten aanzien van de potentiële locaties voor de antennemast.

Definitief
De gemeenteraad kreeg de gelegenheid vragen te stellen over relevante (technische) aspecten rond het C2000 netwerk en het dekkingsprobleem in de gemeente Heiloo. Een afvaardiging van de raad zal zich buigen over de informatie die uit het gesprek is verkregen. Naar verwachting neemt de raad in de vergadering van 6 oktober een definitief besluit over de locatie voor de antennemast.

Dinsdag 1 juli 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2014-12-12 Heiloo stelt grond Lagelaan beschikbaar voor C2000-mast
2014-12-12 College stelt grond aan Lagelaan ter beschikking voor C2000
2014-11-24 Locatie C2000-mast bij Lagelaan in Heiloo mogelijk
2014-11-22 Onderzoek: Mast Lagelaan voldoet aan eisen
2014-10-01 Castricum boos op Heiloo over zendmast
2014-09-26 Raad Heiloo: C2000-zendmast naar Lagelaan
2014-07-02 Zendmast toch naast woonwijk?
2014-07-01 Definitief besluit over C2000
2014-04-16 C2000 antenne deze zomer mogelijk

Meer nieuws met c2000 antennemast


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online