Nieuws

Mensen met dementie bewegen

ARCHIEF: Dinsdag 19 augustus 2014 Een beweegproject is opgezet voor thuiswonende mensen met dementie. Vrijwilligers helpen een handje.

Rond dementie bestaan veel misvattingen. Bijvoorbeeld dat je met mensen met dementie geen normaal gesprek kunt voeren of dat mensen met dementie in een verzorgingstehuis zitten.

De werkelijkheid is heel anders. Van alle mensen met dementie woont driekwart thuis. In het beginstadium van dementie zijn mensen vaak lichamelijk nog in goede conditie. Ze krijgen alleen steeds meer moeite met het organiseren.

Vrijwilliger
In Heiloo is een beweegproject opgezet voor thuiswonende mensen met dementie: Bewegen op Maat. Iedere woensdag worden de mensen met dementie thuis door een vrijwilliger opgehaald, maximaal drie mensen per vrijwilliger, om naar sportschool Dorssports te gaan. Daar wordt onder begeleiding van een instructeur gesport.

Dorpsgenoot Johan Oosterbaan (81) heeft na zijn pensionering altijd vrijwilligerswerk gedaan. Hartproblemen gooiden roet in het eten, waardoor hij een tijd rustig aan moest doen. Nu combineert hij zijn herstel door in beweging te blijven met vrijwilligerswerk.

Dinsdag 19 augustus 2014 − bron: Miess

2022-04-07 Meer bewegen voor een gezonde leefstijl
2021-06-04 Lekker bewegen en sporten voor bewoners met een uitkering
2020-10-30 Nieuwe website over sport en bewegen
2020-09-29 Sportactiviteiten uitproberen met de Sportstrippenkaart
2020-06-23 Sportakkoord voor de gemeente Heiloo
2020-04-15 Beweegoefeningen voor thuis
2020-02-26 Denk mee over lokaal sportakkoord
2020-01-20 Lokale sportakkoorden voor BUCH gemeenten
2019-09-05 Tweede graasronde voor schapen

Meer nieuws met bewegen dementie


Bron: VDFLifestyleCoaching
bron: VDFLifestyleCoaching
Bron: deLeestafel
bron: deLeestafel
Bron: Willibrordschool
bron: Willibrordschool
Bron: Pauze Mediation
bron: Pauze Mediation