Nieuws

Risico voor deel Zuiderloo

ARCHIEF: Dinsdag 2 september 2014 Door herontwikkeling blijft de opbrengst uit grondverkoop achter op de prognose. De cijfers zijn geheim.

Dat staat te lezen in de voortgangsrapportage van ruimtelijke ontwikkeling. Voor uitwerkingsplan 1 had Bouwfonds Ontwikkeling een plan ingediend voor de realisatie van 22 woningen, vrijstaand en geschakeld.

In 2012 is gestart met de verkoop van de eerste fase van dit plan. Hiervan zijn slechts twee vrijstaande woningen verkocht, waarna Bouwfonds de overige woningen uit de verkoop heeft gehaald.

Negatief
Gemeente en Bouwfonds zijn in 2013 gestart met gesprekken over de herontwikkeling maar er is nog geen overeenstemming. Dat leidt tot verdere vertraging in de opbrengsten, ook voor de gemeente. "Daarentegen worden ook minder kosten gemaakt dan was verwacht, echter al met al heeft het wel een negatief effect op de kasstroom", meldt het rapport.

Om hoeveel geld het gaat is onbekend, want exacte cijfers maakt de gemeente niet bekend. Daarop rust een permanente geheimhouding. De rapportage wordt dan ook besproken in een besloten commissievergadering, waarvan alleen de leden de geheime stukken met de geheime cijfers te zien krijgen.

Dinsdag 2 september 2014 − bron: Gemeente Heiloo

2020-09-01 Zuiderloo verrijst wijkje voor wijkje uit het zand.
2020-08-31 Baduhenna onthult de ondergrondse geheimen van Zuiderloo
2020-05-29 Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt
2020-04-15 In Heiloo wordt volop doorgebouwd: 150 huizen op stapel in Zuiderloo
2020-02-17 Bouw in nieuwbouwwijk Zuiderloo Heiloo wacht niet op de rugstreeppad
2019-11-15 Rugstreeppad terug van weggeweest in Zuiderloo
2019-07-11 Naar aanleiding van gesprekken met bewoners
2019-06-14 Jaarrekening Heiloo: Toename reserves ondanks financiële tegenvallers
2019-05-20 Informatieavond Zuiderloo op dinsdag 21 mei 2019

Meer nieuws met zuiderloo tegenvaller


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling