Nieuws

Fusielocatie voetbalclubs

ARCHIEF: Dinsdag 7 juli 2015 Al eerder besloten de besturen van de drie Egmondse voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en St.

Adelbert dat ze willen fuseren. Op maandag 29 juni is daar het besluit bij gekomen dat de beoogde locatie voor fusieclub ten zuiden van de Egmonderstraatweg moet komen te liggen. Deze locatie is nu bollengrond en deels eigendom van de gemeente. De keuze voor een locatie is een belangrijke stap in een complex fusietraject dat de clubs met de gemeente Bergen zijn aangegaan. In september is het woord aan de leden van de drie clubs. Dan kunnen zij stemmen over een fusie op deze locatie. Driehoek binnen de drie Egmonden In de driehoek tussen de Egmonden is gezamenlijk gezocht naar een geschikte locatie. Na intensief onderzoek naar de haalbaarheid is door de drie besturen en de gemeente een keuze gemaakt tussen twee locaties. De ene locatie ligt ten zuiden van de Egmonderstraatweg. De andere locatie ligt in de hoek Heilooër Zeeweg / Herenweg richting Egmond-Binnen. Criteria zijn onder andere dat er genoeg ruimte moet zijn voor de velden en de voorzieningen, de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de grond. Daarnaast moet de voetballocatie op een landschappelijk verantwoorde en duurzame manier aangelegd kunnen worden. Op grond van deze criteria is gekozen voor de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg. Voor de besturen is het bij deze keuze belangrijk dat in de uitwerking van de plannen de fietsverbinding vanuit Egmond-Binnen zo kort en veilig mogelijk gemaakt wordt. Sterke voetbalclub in de toekomst Nu zijn de drie voetbalverenigingen nog clubs met net voldoende leden. De individuele clubs hebben echter structurele en vooral kwantitatieve problemen om een goede jeugdopleiding en jeugdcompetitie aan hun leden aan te kunnen blijven bieden. De demografische cijfers laten zien dat er steeds minder kinderen geboren zullen worden in de Egmonden. Daardoor zal het aantal jeugdleden verder afnemen. Dat maakt krachtenbundeling noodzakelijk. Door samen te gaan ontstaat een bruisende, toekomstbestendige en aantrekkelijke voetbalclub voor alle Egmonders. Een club die de concurrentie en competitie in de regio aan kan. Gemeente investeert in voetbal De besturen en wethouder Peter van Huissteden hebben de samenwerking als zeer constructief en positief ervaren. De besturen zijn blij dat de gemeente wil investeren in het behoud en versterken van voetbal in de Egmonden. Besturen en de gemeente Bergen zien een goede toekomst in één Egmondse fusieclub en willen samen de toekomst tegemoet treden. Naar de provincie voor instemming Als de leden hebben ingestemd komt de volgende stap. Dan gaan de gemeente en de clubs samen aan de provincie vragen om in te stemmen met het aanleggen van een nieuwe voetbalaccommodatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg. Die instemming is nodig, omdat de beoogde locatie buiten bestaand bebouwd gebied ligt. Na de provinciale instemming wordt de gemeenteraad eveneens om instemming gevraagd. De raad heeft de laatste stem om de finale goedkeuring aan de locatie en daarmee dus aan de fusievereniging te verlenen. Print

Lees verder op de website van Gemeente Bergen


2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-13 Meer informatie openbaar door de Wet open overheid
2022-05-12 Wet open overheid (Woo)
2022-05-11 De Vennewatersweg in Heiloo gaat voorlopig niet op de schop.
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-09 NK tegels wippen met ophaal service
2022-05-09 Niet bewaakte spoorovergangen in Heilooërbos
2022-05-03 Alle spoorwegovergangen in het Heilooërbos gaan dicht.

Meer nieuws met bereikbaarheid egmond fusie gemeente gemeenteraad