Nieuws

Informatiebijeenkomst voor CJG

ARCHIEF: Dinsdag 10 maart 2009 HEILOO - Er komt een informatiebijeenkomst over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het gemeentehuis. Doel van de bijeenkomst is het beantwoorden van vragen zoals: wat is een CJG? Welke behoefte hebben ouders in Heiloo aan opvoedondersteuning? Maar ook: hoe gaan wij in Heiloo het CJG vormgeven?

Met de Nederlandse jeugd en gezinnen gaat het over het algemeen goed. Er zijn goede basisvoorzieningen om jongeren in hun gezondheid en ontwikkeling te stimuleren, maar ook om ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Er is ook ondersteuning als het gaat om het voorkomen van problemen, het signaleren en het aanpakken van problemen.

Toch valt er in hulpverlening jeugd ‘tussen wal en schip’ en werken instanties nog onvoldoende samen. Door het ontwikkelen van een CJG worden goede, snelle en gecoördineerde advies en hulp op maat vanzelfsprekend. CJG’s moeten vooral laagdrempelige inlooppunten worden waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren voor alles terecht kunnen, als het gaat om opgroeien en opvoeden. Het Kabinet heeft de gemeenten wettelijk verplicht gesteld om in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te realiseren.

De bijeenkomst is bedoeld voor jongeren, ouders, professionals en raadsleden. Iedereen is van harte welkom. U kunt zich aanmelden via info@heiloo.nl, t.a.v. mevrouw E. de Graaff, onder vermelding van ‘Informatiebijeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin’. Op een aparte pagina in de Uitkijkpost leest u achtergrondinformatie over het CJG.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. de Graaff, afdeling Welzijn, telefoonummer 072 535 66 84 (maandag, donderdag en vrijdag).

Dinsdag 10 maart 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2022-11-14 College presenteert sluitende begroting 2023
2022-11-14 Wethouders openen Meer Bomen Nu-seizoen
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-11-14 Intentieovereenkomst voor woningbouw Westerhoeve
2022-09-28 Kruispunten Heiloo onder de loep.
2022-07-13 College ondersteunt gezamenlijke promotie Cultuurpodia Heiloo
2022-06-24 Portefeuilleverdeling nieuwe college bekend
2022-06-17 Afscheidsreceptie Elly Beens en Peter van Diepen
2022-06-10 Presentatie nieuw collegeprogramma op 13 juni

Meer nieuws met wethouder jeugdbeleid jeugd en gezin


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn