Nieuws

Nieuwe kans oude varkensstal

ARCHIEF: Donderdag 1 oktober 2009 Wat zou het fantastisch zijn: een kinderboerderij met een theeschenkerij, een kleurrijke vlindertuin en een speeltuintje. Een plek in de buurt waar kinderen graag met hun ouders, oma en opa op woensdag of in het weekend naar toe gaan. Een plek waar cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord voor dieren zorgen en thee schenken aan gasten die op het terras genieten van de zon. Een plek waar een pannenkoek met stroop of een ijsje heerlijk zal smaken.

Dit alles of meer kan werkelijkheid worden als bewoners van de wijk Ypestein samen met GGZ Noord-Holland-Noord een plan ontwerpen voor de oude stal tegenover de brandweerkazerne. Als het plan uitvoerbaar is, wordt het gezellig druk in deze hoek van het GGZ Noord-Holland-Noord terrein. Er kan dan gebruik gemaakt worden van de nieuwe ingang die leidt naar het activiteitencentrum en het tuincentrum de Buitenkans.

Passend bij GGZ Noord-Holland-Noord en gemeente Heiloo
Meer activiteiten en drukte op deze plaats passen uitstekend in de missie en visie van GGZ Noord-Holland-Noord. GGZ Noord-Holland-Noord wil het terrein verder te ontsluiten en de mogelijkheid bieden om iets extra’s te bieden aan de gemeenschap van Heiloo. Een aantal functies zijn de afgelopen jaren al op het terrein gevestigd: in begin van dit jaar is het gezondheidscentrum de Standwal geopend, in een voormalig paviljoen ‘Cornelius’ zijn particuliere woningen gebouwd, kinderen van de basisscholen maken al vele jaren gebruik van de sportzalen. GGZ Noord-Holland-Noord heeft met dit vooruitstrevende en succesvol beleid landelijke bekendheid gekregen. Nog niet zo heel lang geleden woonden er op het terrein ongeveer 600 cliënten, momenteel nog ongeveer 200. Veel cliënten zijn verhuisd naar een gewone wijk in Heiloo of ergens anders in de regio. GGZ Noord-Holland-Noord biedt aan deze mensen een intensieve ambulante behandeling thuis. Het aantal opnames op het terrein Heiloo is hiermee sterk afgenomen. In de nabije toekomst zal het terrein Heiloo haar functie behouden als locatie waar cliënten die langdurend afhankelijk zijn van behandeling in een beschermde omgeving kunnen wonen.Ideeën van bewoners van Ypestein en open dagen
De wens om samen met bewoners van de wijk uitvoering te geven aan het ontwikkelen van een plan is al besproken met vertegenwoordigers van de wijkvereniging. De enthousiaste reacties zijn aanleiding om nu gezamenlijk in actie te komen. Wij willen de komende tijd graag ideeën horen van bewoners van de wijk Ypestein. Om inspiratie ter plaatse op te doen kunnen bewoners de varkensstal gedurende een aantal zaterdagen bekijken. Wie weet levert dit nog meer verrassende ideeën op. Daarna gaan we graag verder in gesprek over de mogelijkheden. Ook aan de kinderen van de basisscholen zullen we vragen of zij ideeën hebben.

Niets ligt al vast
Er liggen geen plannen op de tekentafel en er is echt een blanco vel. Het uitgangspunt is: er is een oude varkensstal, een stuk grond en een terrein dat goed toegankelijk is. De wens van de wijkvereniging Ypestein en GGZ Noord-Holland-Noord is om begin oktober alle ideeën geïnventariseerd te hebben. Gezamenlijk wordt een uitvoeringsplan opgesteld en besproken. Dan wordt duidelijk ‘wie wat gaat doen’. GGZ Noord-Holland-Noord levert ondersteuning in de uitvoering.

Uniek
Wanneer de wijkvereniging Ypestein en GGZ Noord-Holland-Noord erin slagen een goed plan op te stellen en uit te voeren zal het in onze overtuiging een project blijken te zijn dat bijzondere waardering krijgt. Daarmee is de kans groot dat fondsen dit project gaan ondersteunen. Waarom? Omdat het concept iets unieks toevoegt aan het wonen en leven in de wijk en bovendien een bijzondere waarde heeft voor de cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord.

De "varkensstal" en omgeving bezoeken kan op de zaterdagen 10 en 17 oktober tussen 10 en 13 uur. Reacties en ideeën kunnen per e-mail worden gestuurd aan de wijkvereniging Ypestein via redactie@ypeblad.nl. Sluitingsdatum voor inzendingen is 21 oktober aanstaande.

Donderdag 1 oktober 2009 − bron: Wijkvereniging Ypestein

2023-03-16 Met een drone de boomtoppen controleren en tuinen aanleggen op daken.
2023-01-25 Verdachte (64) opgepakt voor brandstichting in GGZ-kliniek
2023-01-25 Verdachte (64) opgepakt voor brandstichting in GGZ-kliniek
2023-01-25 Verdachte (64) opgepakt voor brandstichting in GGZ-kliniek
2023-01-21 Massale inzet van brandweer bij GGZ
2023-01-19 De belangrijkste rotonde van Heiloo wordt deels tweebaans.
2022-10-19 Automobilist crasht op Ypesteinerlaan
2022-08-24 Duurzame showroom 27 augustus bij AH Ypestein
2022-05-04 Financiële bijdrage voor vier culturele organisaties

Meer nieuws met ggz ypestein speeltuin


Bron: Johan
bron: Johan
Bron: GGZ NHN
bron: GGZ NHN
Bron: Marijke van Putten
bron: Marijke van Putten
Bron: Ruud Swaan
bron: Ruud Swaan