Nieuws

Heiloo scoort op jeugdbeleid

ARCHIEF: Maandag 29 maart 2010 Jeugd en jongeren in Heiloo hebben het goed. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek over jeugd en jongeren, Kinderen in Tel, waarin Heiloo als achtste van de 431 gemeenten is ge√ęindigd. In het onderzoek is iedere gemeente op twaalf thema's beoordeeld rond de positie en levenssituatie van kinderen.

Uit het onderzoek blijkt dat jeugd en jongeren het in Nederland over het algemeen beter hebben gekregen de periode tussen 2004 en 2008. Voor Heiloo geldt dat ook. In de afgelopen vijf jaren is het aantal jongeren tussen de 12 en 21 dat voor de rechter moest verschijnen gedaald. Er zijn minder werkzoekende jongeren, er is een lager percentage tienermoeders en een lager aantal kinderen en jongeren dat in een uitkeringsgezin leeft. Ook is het kinder- en zuigelingensterftecijfer gedaald.

Speelruimte
In Heiloo is er per 34 kinderen 1 hectare speelruimte beschikbaar. Kinderen kunnen in het dorp 'ruimer' spelen dan een paar jaar geleden, toen er nog een hectare per 41 kinderen was. Het aantal voortijdige schoolverlaters lijkt ten opzichte van 2006 toegenomen. Maar omdat er dit jaar gebruik is gemaakt van een nieuwe indicator is dit moeilijk met voorafgaande jaren te vergelijken. Ook blijkt dat het aantal meldingen kindermishandeling is gedaald. Hiermee loopt Heiloo in de pas met de landelijke ontwikkelingen die een daling in het aantal meldingen laat zien.

Wethouder jeugd Hero Veger: "De afgelopen jaren is in Heiloo hard gewerkt om het jeugdbeleid goed neer te zetten vanuit nota 1, ons jeugdbeleid. Het beeld dat in Kinderen in Tel naar voren komt past hierbij. We zijn goed op weg, we moeten zorgen dat we dit resultaat vasthouden en daar waar nodig verbeteringen aanbrengen, zoals de invoering van de meldcode kindermishandeling. De gegevens uit het onderzoek worden betrokken bij het nieuwe jeugdbeleid dat we in 2010 gaan ontwikkelen".

Over Kinderen in Tel
Het onderzoek Kinderen in Tel is nu voor het vijfde jaar gepubliceerd. De twaalf thema's zijn gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Kinderen in Tel is bedoeld om discussie op te starten tussen belangenbehartigers en beleidsmakers, maar vooral om te zorgen voor een betere positie van kinderen.

Landelijk beeld
Ondanks de landelijke verbeteringen worden de verschillen tussen gemeenten wel groter. Kinderen in gemeenten in Noord-Nederland en bepaalde wijken in de grote steden, profiteren niet van de verbeteringen. De verbeteringen komen vooral ten goede aan kinderen in de best scorende wijken. In de minst scorende wijken gaat het nog steeds slecht.

Update: Het oorspronkelijke bericht van NHD vervangen het door persbericht Gemeente Heiloo.

Maandag 29 maart 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2020-05-27 Sportaanbieders creatief met sporten in de buitenlucht
2020-03-09 Meld je aan voor de jongerenraad!
2020-02-19 Oud-onderwijsminister Jos van Kemenade (82) overleden
2020-01-21 Heiloose Opposites-rapper Big2 vader geworden
2019-12-08 100-jarige Big Swing Band Alkmaar eert Amerikaanse orkestleider Glenn Miller
2019-12-07 De kleintjes mogen voortaan ook meedoen
2019-12-06 Kinderen van 0 tot 4 jaar doen nu ook mee
2019-07-21 Adviesraad Sociaal Domein Heiloo zoekt nieuwe leden
2019-07-15 De Bottels in De Oude Keuken

Meer nieuws met jeugd jongeren


Bron: Tomas Jansma
bron: Tomas Jansma
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Bea Jansen
bron: Bea Jansen
Bron: Aanhetelastiek
bron: Aanhetelastiek