Nieuws

Kaders voor bezuinigingen vastgesteld

ARCHIEF: Woensdag 9 februari 2011 HEILOO - Gisteravond heeft de gemeenteraad kaders vastgesteld voor 3,2 miljoen euro aan structurele bezuinigingen voor de gemeente. Het grootste deel moet intern gevonden worden.

De gemeenteraad was maandagavond niet toegekomen aan het agendapunt, vandaar dat de vergadering op dinsdagavond werd voortgezet. Een gezamelijke motie van de coalitiepartijen met richtingen werd aangenomen.

  • Aanpassing van de ambtelijke organisatie en herbezien van taken, zoals interne taakstelling, efficiency en reductie van bijvoorbeeld KCC, BWT en het ingenieursbureau moet 1 miljoen euro opleveren.
  • Op Infrastructuur en Openbare ruimte wordt 7,5 ton euro bezuinigd. Gedacht wordt aan een andere manier van onderhoud aan wegen en kunstwerken, de begraafplaats, versoberd en ecologisch groenbeheer beter doorvoeren en het gedeeltelijk uitbesteden van het groenbeheer.
  • Meer regionale samenwerking zoals betere bezetting bedrijfsterreinen, exploitatie sport en recreatie en op het terrein van de WMO, moet 1,5 ton opleveren. Op het accommodatiebeleid is zoals 1 offertetraject voor het onderhoud van alle scholen en het verbeteren van de exploitatie van welzijns. Dit levert 1 ton op.
  • Ook op het gebeid van subsidies wordt gesneden. Er komt een algemene korting op subsidies, vermindering indirecte subsidies, zoals onderhoud sportvelden, WMO eigen bijdrage hergebruik hulpmiddelen, effectieve indicatiestelling. Dit levert 5,5 ton op.
  • Overige posten (9 ton) waar naar gekeken moet worden, zijn het verlagen riool- en afvalstoffenhef?ng en dat via een verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) compenseren, een andere financiering van de kapitaalbehoefte zoals inventief geld lenen, verlenging afschrijvingstermijnen, en verdergaande digitalisering zoals vermindering papiergebruik.

Oppositiepartij VVD kon zich in grote lijnen wel vinden in de kaders, maar de bedragen acht men niet realistisch en een verhoging van de OZB wijst men af. NCPN wilde niets van bezuinigingen weten en eventuele tekorten compenseren uit de reserves.

Het college van burgemeesters en wethouders zullen binnen deze kaders de invulling uitwerken. De plannen worden dan weer in de gemeenteraad besproken. Ook volgt nadere communicatie naar inwoners, waarvoor mogelijk extra budget nodig is.

Woensdag 9 februari 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad
2022-03-30 Afscheid gemeenteraad

Meer nieuws met gemeenteraad bezuiniging


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH