Nieuws

Gemeenteraad functioneert niet goed

ARCHIEF: Dinsdag 1 maart 2011 HEILOO - De rekenkamercommissie van de gemeente heeft een rapport uitgebracht over de rol van de gemeenteraad van Heiloo. Volgens Cees Rootjes, gemeenteraadslid voor PvdA Heiloo, krijgt de raad een brevet van onvermogen.

De rekenkamercommissie is een instrument van de raad, dat erop gericht is de raad te ondersteunen in zijn controlerende taak. De commissie doet onderzoek naar het gemeentelijk beleid. Zij rapporteert aan de gemeenteraad over de bevindingen en doet aanbevelingen.

Rapport
De Rekenkamercommissie van de gemeente Heiloo heeft een rapport uitgebracht over de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad met betrekking tot de Strategische Visie 2005-2015 en de programmabegroting 2010.

Oordeel
"De conclusies van het rapport liegen er niet om", zegt PvdA-er Cees Rootjes. "Eén van de conclusies is dat de raad weinig proactief functioneert, weinig dualistisch, weinig kaderstellend en daardoor weinig controlerend is. Hiermee krijgt de gemeenteraad een brevet van onvermogen opgelegd dat er niet om liegt."

Afschaffen
Rootjes wil het rapport in de raad behandelen en het functioneren onder de loep te nemen. "Zoals bekend stond in het verkiezingsprogramma van de PvdA het voorstel om de raadscommissies af te schaffen. Naast een bezuiniging ook een kans om het eens effectiever en meer in samenspraak met burgers te gaan doen."

Link: download het rapport Strategisch Bekeken (Pdf, 500kB)

Dinsdag 1 maart 2011 − bron: Cees Rootjes

2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad
2022-03-30 Afscheid gemeenteraad
2022-03-21 Verkenner Sicko Heldoorn kijkt naar de ’best werkbare meerderheid’ in Heiloo.
2022-03-21 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 officieel vastgesteld

Meer nieuws met gemeenteraad


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000