Nieuws

Vondsten Zandzoom 3000 jaar oud

ARCHIEF: Maandag 28 maart 2011 HEILOO - Voorafgaand aan de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Zuiderloo is archeologisch onderzoek gedaan in het gebied. Er zijn houtvondsten gedaan van bijna 3000 jaar oud.

Het archeologische onderzoek was uitgevoerd tot 2009 maar werd stilgelegd nadat er bodemverontreiniging was geconstateerd. De proefsleuven werden daarop dicht gegooid en de archeologen stopten hun werkzaamheden ter plekke.

Onderzoek
Een deel van het reeds verkregen materiaal is naar specialisten gestuurd, sporen zijn gefaseerd en op ouderdom bepaald. Met behulp van 14C-onderzoek is de ouderdom achterhaald van een aantal houtvondsten: "De oudste houtvondsten zijn bijna 3000 jaar oud", meldt archeologe Silke Lange op haar weblog.

Boeren
Dat wil zeggen dat men in de Midden bronstijd (ca. 3000 v.Chr.), de IJzertijd (ca. 800 v.Chr.) en in de Romeinse tijd (ca. 50 v.Chr.) heeft gewoond en gewerkt in het gebied. "Uitgaande van de dikte van de aangetroffen akkerlaag is hier vooral ook geboerd. Voor de sappige details zullen we het rapport van Menno van der Heiden moeten afwachten."

Maandag 28 maart 2011 − bron: ZandzoomBlog

2024-03-10 Excuses van Heiloo naar Castricum om verkeersplan Zandzoom
2023-07-25 Er worden fietspad-paaltjes gestolen in Heiloo en dat is niet voor het eerst.
2021-12-20 3170 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-14 3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden
2021-12-08 De Jeneverbes de groenste straat van Heiloo
2021-11-23 Nieuw plan Zandzoom moet in het voorjaar klaar zijn.
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-10-06 Vernietiging plan Zandzoom kost Heiloo zeker vier ton.
2021-09-14 Geen besluitvorming over aansluiting A9 bij Heiloo

Meer nieuws met zandzoom zuiderloo archeo


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling