Prikbord

Lezing: 10 jaar Archeologisch onderzoke Zuiderloo

Op 12 oktober geeft archeoloog Silke Lange in de Cultuurkoepel (Kennemerstraatweg 464) een lezing over het archeologische onderzoek in de nieuwe woonwijk Zuiderloo. Deze lezing wordt georganiseerd door Archeologisch Museum Baduhenna in Heiloo. In de afgelopen tien jaar zijn talrijke opgravingen uitgevoerd die tot nieuwe inzichten over het verleden hebben geleid. Aanvangstijd 20.00u. Toegang € 2,50 – donateurs Baduhenna gratis op vertoon donateurskaart. Aanmelden via info@baduhenna.nl Zie ook: www.baduhenna.nl De lezing is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en archeologie van Heiloo en specifiek voor de nieuwe inwoners van het dorp. Zij zullen verrast zijn op wat voor oude grond zij wonen en wat voor verhalen uit het archeologische onderzoek naar voren komen. Heiloo ligt op een strandwal die begint bij Limmen en ongeveer eindigt ter hoogte van de Grote kerk in Alkmaar met een vertakking in de richting van Oudorp. Vanaf het ontstaan van de strandwal circa 5000 jaar geleden hebben zich mensen op deze grond gevestigd. Archeologische opgravingen in Zuiderloo brachten sporen van bewoning uit de bronstijd (1700 v C) tot in de late middeleeuwen (ca. 1300) aan het licht. Het gaat om paalsporen van huizen en bijgebouwen, waterputten, omgreppelde erven, akkers maar ook grafmonumenten die getuigen van menselijke aanwezigheid vanaf de prehistorie. Silke Lange belicht de veranderingen in het landschap door de tijd heen, de aanwezigheid van wilde dieren, vogels en vissen, de bomen en planten die hier hebben gegroeid. De centrale vraag daarbij is waarom mensen zich juist op de strandwal hebben gevestigd en op welke wijze zij gebruik hebben gemaakt van flora en fauna in hun omgeving. Vragen als, hoe zagen de huizen eruit en wat werd op de akkers verbouwd, komen aan bod. Ook wordt ingegaan op aanwijzingen voor contacten die men met andere groepen onderhield, op rituele praktijken en dodenrituelen.

Lees meer berichten op het prikbord