Prikbord

Leerproblemen aanpakken met "Ik leer anders"

Vrijdag 19 oktober 2018 door Andere Kijk op Dyslexie

Iedereen wordt als een beelddenker geboren. Rond het 6e levensjaar gaat bij de meeste kinderen het beeld denken over in taal denken. Na onderzoek is gebleken dat kinderen met een leerachterstand, vaak in beelden denkt en niet in taal (woorden). Deze kleine groep beelddenkers loopt op de basisschool vaak tegen lees- en leerproblemen op. Denk aan dyslexie, dyscalculie. Het lesmateriaal wordt door deze kinderen niet begrepen en onthouden. Door de informatie te vertalen naar beelden, kunnen beelddenkende kinderen de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training " Ik leer anders", leer ik de kinderen op een andere manier de lesstof te ordenen en automatiseren. Door deze manier van leren kunnen de kinderen de stof wel begrijpen en opslaan. Ze krijgen te maken met succeservaringen en gaan leren weer leuk vinden. Voor kinderen die moeite hebben op het gebied van taal, rekenen, concentratie, onthouden en ordenen van informatie en plannen van tijd, is de methode " Ik leer anders" een waardevolle aanvulling. Met de methode " Ik leer anders" leert het kind basis informatie aan te leren. informatie op de juiste manier te ordenen het alfabet en woorden (dictee) het cijferveld, tafels en automatiseren van sommen klokkijken Wil je meer weten, of een afspraak maken, neem dan vrijblijvend contact op met Susan Wesseling. Andere Kijk op Dyslexie. Tel 06 496 101 66, e-mail info@anderekijkopdyslexie.nl. Of kijk voor meer informatie op www.anderekijkopdyslexie.nl

Lees meer berichten op het prikbord