Prikbord

NVA Alkmaar, de start!

Woensdag 9 september 2020 door NVA Alkmaar

Het aantal mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) neemt ieder jaar weer gestaag toe. Enerzijds valt dit te verklaren uit het feit dat de maatschappij steeds gecompliceerder wordt, waardoor de problemen die mensen met autisme hiermee hebben eerder aan het licht komen. Anderzijds is er steeds meer bekend over autisme en daaraan verwante stoornissen, waardoor het beter herkend wordt en de diagnose ook beter gesteld kan worden. Recent onderzoek geeft een prevalentiecijfer aan van 1% tot 3% van de Nederlandse bevolking. Bij veel volwassenen is de diagnose (nog) niet gesteld, maar leeft vaak wel een vermoeden van autisme als verklaring voor de problemen die zij ondervinden in het dagelijks leven. NVA Alkmaar is een project ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Er wordt op een laagdrempelige manier informatie en lotgenotencontact geboden aan mensen met autisme en hun ouders, familie, naasten én professionals. Dit gebeurt door vrijwilligers die vanuit eigen ervaring betrokken zijn bij autisme: het zijn veelal ouders of verwanten van mensen met autisme, of mensen die zelf een diagnose hebben. De start! Op woensdag 23 september 2020 trappen we af met de eerste bijeenkomst gericht op autisme in het algemeen. Enkele ervaringsdeskundigen geven een kijkje in hun leven met de diagnose autisme. Daarnaast willen wij graag van bezoekers horen waar behoefte aan is in de regio Alkmaar. Wij bieden de bijeenkomst zowel in de middag als in de avond aan inclusief een pauze. De bezoekers kunnen kiezen bij welke bijeenkomst ze aanwezig willen zijn. Inloop: 14.00 uur / 18.30 uur Start programma:14.30 uur / 19.00 uur Einde: 16.30 uur / 21.00 uur Waar: Wijkcentrum de Oever (Amstelstraat 1, 1823 EV Alkmaar) Kosten: Gratis Aanmelden is noodzakelijk en kan door te mailen naar nva.alkmaar@autisme.nl. De persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor deze themabijeenkomst. Wij houden ons tijdens de bijeenkomst aan de landelijke RIVM richtlijnen.

Lees meer berichten op het prikbord