Prikbord

De Historische Vereniging mist haar bezoekers

Vrijdag 10 december 2021 door Historische Vereniging Heiloo

De vrijwilligers in het Historisch Museum kijken uit naar het moment dat ze haar bezoekers weer kunnen verwelkomen. Ondertussen is de tentoonstelling met de 55 foto’s over het ‘Malevoort en het Baafjespolderdijkje’ (Heiloo West) afgesloten. Het boek daarover is nog leverbaar. Er wordt nu in een heel klein gezelschap gewerkt aan de nieuwe tentoonstelling: ‘Het schoolleven van de Heilooërs’. Heel veel Heilooërs hebben bijzonder materiaal aangeleverd. Er is zelfs een getuigschrift van een ‘lagere school leerling’ te zien uit 1896. Daarnaast zijn er veel fotoboeken gebracht die alle ingekeken kunnen worden. Het zal zodra het kan, een feest der herkenning worden. Wat nu thuis wel kan, is uw kaarten voor de toneelvoorstellingen van Martine Faber ‘In het verborgene, een daad van verzet’ omzetten naar een nieuwe datum van uw keus. De nieuwe avondvoorstellingen zijn op: 23, 29 en 30 april. De middagvoorstellingen zijn 24 april en 3 en 4 mei. Mail naar gieltjes@kpnmail.nl Mocht u de Historische Vereniging willen steunen in deze barre tijden, de leden kunnen ons een plezier doen door vooral te genieten van het ledenblad de Cronyck dat deze week weer verschijnt. De (nog) niet leden kunnen lid worden zodat zij ook kunnen genieten van deze extra dikke wintereditie. Voor info over het lidmaatschap 0651718363. Tot spoedig ziens!!

Lees meer berichten op het prikbord

2022-01-17 Weekaanbieding Uw Slager Heiloo-Egmond
2021-12-30 Nieuwe, regionale sociale dienst gaat pas in 2023 echt aan de slag.
2021-12-27 Kerstboominzameling 2022
2021-12-24 Kerstvideo van het College van Heiloo
2021-12-21 Meedoen aan proefproject
2021-12-18 De muziekschool wordt mooier en groter, maar wie gaat die 1,3 miljoen betalen?
2021-11-19 Op zaterdag 15 januari 2022 komen de 3JS naar Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo.
2021-10-27 Schoolplein Paulus Kindcentrum stukje groener

Meer nieuws met feest nieuwe april malevoort school