Avondopenstelling Kerst en Oudjaar

De avondopenstelling van de publieksbalies vervalt op maandagavond 24 december en op maandagavond 31 december.Vervangende avondopenstelling donderdag 27 decemberOp donderdagavond 27 december is een vervangende avondopenstelling van 18.00 tot 20.00 uur.

Groenwerkzaamheden winter 2018 - 2019

Deze winter voert de afdeling Wijkbeheer weer werkzaamheden uit aan het groen. We planten nieuwe bomen en we snoeien bomen en struiken. Daarnaast vernieuwen we de heesters in een aantal plantvakken. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats van begin december 2018 tot en met begin mei 2019.GroenadoptieInwoners die samen een haag of een aantal plantvakken willen onderhouden, kunnen de haag of het plantvak adopteren. Hebt u interesse in groenadoptie? Lees dan verder voor de spelregels en meer informatie.

Heiloo hoort er echt Bij!

Met het ophangen van het bord en aanbrengen van plantvakken bij de rotonde Raadhuisplein is het voor iedereen duidelijk: Heiloo Zoemt. Dit voorjaar is de gemeente officieel erkend als bijvriendelijke gemeente door ‘Nederland Zoemt’. De komende jaren krijgen de bijen en andere insecten er in Heiloo veel plaatsen bij om voedsel te halen en zich te nestelen. Het vervangen van de stenen rondom de rotonde door nieuwe bloemrijke plantvakken is daar een van.

Definitief saneringsplan railschermen Heiloo vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo maken bekend dat zij het definitief saneringsplan hebben vastgesteld voor geluidsvermindering op de gevels van woningen langs het spoor in Heiloo. In het plan is beschreven welke maatregelen wij toepassen en hoe sterk de geluidsbelasting per woningen afneemt.De gemeente Heiloo dient dit plan in bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de aanvraag van een uitvoeringssubsidie.

Vastgesteld uitwerkingsplan LijsterbesBV

Burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van donderdag 6 december 2018 voor een periode van zes weken ter inzage ligt: het vastgestelde uitwerkingsplan LijsterbesBV te Heiloo. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van twee vrijstaande woningen aan de Lijsterbes te Heiloo planologisch – juridisch mogelijk. Op de percelen die zijn opgenomen in het uitwerkingsplan is op ieder perceel afzonderlijk één vrijstaande woning gepland.

Verkeershinder door aanleg verkeerstelpunten

Op 5, 6 en 7 december brengen wij op 9 locaties meetlussen aan in het wegdek. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar ondervindt wel hinder. Uitzondering hierop is de Stationsweg. Deze is op 6 december van 20.00 tot 00.00 uur afgesloten. Verkeersregelaars leiden dit in goede banen. In 2019 volgen nog 7 locaties.WerkzaamhedenTijdens de aanleg van de meetlussen is er verkeershinder omdat de weg steeds over een weghelft wordt afgezet. Per locatie duren de werkzaamheden enkele uren.

De Bemiddelingskamer dankt Vrijwilligers

Op 7 december vindt de jaarlijkse nationale vrijwilligersdag plaats. Een dag om het vrijwilligerswerk respect te tonen en te promoten. De Bemiddelingskamer is verantwoordelijk voor de uitvoering van buurtbemiddeling in de gemeente Heiloo.Hieraan werken 35 geweldige vrijwillige bemiddelaars mee! Zij helpen belangeloos buren uit hun conflict te komen met de intentie de leefbaarheid thuis en in de wijk te vergroten. Dat dit vaak lukt, komt ook door de goede inzet van de buren zelf tijdens de bemiddeling.

Schoonrijden ‘’Gezond en Sportief Ouder’’ in De Meent

Schoonrijden is ideaal voor mensen die graag schaatsen, maar die niet meer per se hard hoeven te rijden. De sierlijkheid en de gezelligheid zorgen er in combinatie met de juiste technieken voor dat je uren over het ijs kunt zwieren. Om het schoonrijden meer bekendheid te geven, is het belangrijk dat schaatsers ook aan conditie- en droogtraining gaan doen.

Vuurwerk afsteken? Houd rekening met de regels!

Vuurwerk afsteken mag volgens een besluit van de rijksoverheid alleen van 31 december om 18.00 uur tot 1 januari om 02.00 uur. Op de verpakking staat of je 12, 16 of 18 jaar moet zijn om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk.Het college kan gebieden aanwijzen waar het afsteken van vuurwerk altijd verboden is.In Heiloo is het verboden vuurwerk te gebruiken binnen een afstand van 50 meter van gebouwen met rieten daken en van benzinepompen.

Geheimhouding persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens van onze inwoners staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen.