De Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen. Zij vormen grote nesten op de stam en zijtakken van de eikenboom.

Adviesraad Sociaal Domein Heiloo zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein Heiloo zoekt nieuwe leden. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Dick de Graaf , voorzitter adviesraad, voor meer informatie.E-mail: dickdegraaf@live.nlTel.: 06 30 42 08 49

De Bottels in De Oude Keuken

CASTRICUM – Binnenkort spelen De Bottels in De Oude Keuken. De band uit de Zaanstreek en Heiloo omschrijft zichzelf als een groep oudere jongeren die met veel plezier muziek uit de 60s/70s brengen.   De semi-akoestische bezetting bestaat uit Liesbeth en Immie (beiden zang), Louis (Indiase fluit), Marie Janne (contrabas) en Ton (gitaar, zang). Zij […]

Naar aanleiding van gesprekken met bewoners

De Hoogeweg wordt op maandag 15 juli weer opengesteld voor het verkeer. Dit heeft wethouder Rob Opdam besloten naar aanleiding van gesprekken met bewoners van de Hoogeweg en Zuiderloo. De gemeente gaat het verkeer op de Hoogeweg volgen, om de verkeersveiligheid van onder andere fietsers te kunnen garanderen.

Wie kent deze Alkmaarse helden nog? Willy en Big2 treden nog één keer samen op

De hiphopformatie The Opposites is sinds 2014 uit elkaar, maar gisteren maakten Willem de Bruin en Twan van Steenhoven bekend nog één keer samen te gaan optreden op het Amsterdamse festival Appelsap. Wisten jullie dat deze helden uit Noordeinde en Heiloo komen, in Alkmaar naar school gingen en menig liedje daarover gaat?

Politie zoekt getuigen beroving

Op vrijdag 5 juli is een 14-jarige jongen uit Heiloo slachtoffer geworden van een beroving. De politie is op zoek naar getuigen.

Jaarlijks onderzoek onder cliënten weer van start

De gemeente onderzoekt jaarlijks hoe het met de ervaringen van cliënten met ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) is gesteld. Wij benaderen inwoners die gebruik hebben gemaakt van deze ondersteuning. Zij ontvangen eerst een vooraankondiging, gevolgd door de vragenlijst. Net als vorig jaar wordt het onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

Volgende stap gezet in gebiedsontwikkeling Zandzoom

Op dinsdag 2 juli is het overgrote deel van de anterieure overeenkomsten getekend voor de gebiedsontwikkeling van Zandzoom in Heiloo. Met de verschillende particuliere, commerciéle en lokale ontwikkelpartijen en advanterieure overeenkomsteniesorganen Expertteam Woningbouw van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), komt de woningbouwontwikkeling van Zandzoom tot stand.

Verdriet bij basisschool om vernielingen bij herinneringsboom overleden juf

Vandalen hebben deze week op het schoolplein van basisschool De Springschans in Heiloo vernielingen aangericht. Bij een herinneringsboom voor een overleden docente zijn meerdere dingen kapotgemaakt. De paaltjes die de boom beschermden zijn kapotgemaakt, net als de stokrozen verderop op het plein.

Nieuwe afspraken over woonruimteverdeling

In alle gemeenten van Regio Alkmaar vervalt op 1 juli 2019 de huidige Huisvestingsverordening, maar ook na 1 juli is er behoefte aan regels over de woonruimteverdeling.De gemeenten, de corporaties verenigd in het SVNK en hun huurdersorganisaties hebben daarom een nieuwe versie gemaakt van de Huisvestingsverordening en de bijbehorende beleidsregels. Deze verordening en beleidsregels moeten ingaan per 1 juli 2019.