Nieuws

Eerste straatnamen voor Zuiderloo

ARCHIEF: Dinsdag 31 mei 2011 HEILOO - De eerste reeks straatnamen voor het nieuwe woonplan Zuiderloo is vastgesteld. De inspiratie daarvoor werd gevonden in de oorspronkelijke begroeiing in het gebied.

Voor de uitwerkingsplannen 1 en 2 in Zuiderloo heeft het college de eerste straatnamen vastgesteld. Voor het uitwerkingsplan 1: Boswilg, Haagbeuk, Meidoom en Lijsterbes. Voor het uitwerkingsplan 2: Hazelaar en Liguster.

Archeologische onderzoek
Bij de keuze van nieuwe straatnamen voor Zuiderloo is gekeken naar een reeks, die een duidelijke relatie met elkaar en met het gebied hebben. Door archeologisch pollenonderzoek is vastgesteld, welke inheemse bomen en heesters op de strandwal van Heiloo groeiden.

Beplanting
Het is de bedoeling om een aantal van deze soorten opnieuw te planten op de oude strandwal en dus ook in Zuiderloo. Als de volgende (deel)plannen worden vastgesteld, stelt het college daarvoor dan straatnamen vast.

Dinsdag 31 mei 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2014-12-15 Archeologisch onderzoek Zuiderloo levert opnieuw mooie vondsten op
2014-10-27 Zuiderloo: Wonen aan de Elzenwal of Populier
2014-10-21 Wandeling Zuiderloo: van oude grond naar nieuw woongenot
2014-09-04 Waterput is raadsel voor archeologen
2014-09-02 Risico voor deel Zuiderloo
2014-06-24 Vervolg archeologisch onderzoek in Zuiderloo
2014-06-18 Inwoners klagen over brandnetels
2014-06-15 Bijzondere fietstocht op Waterdag
2014-06-07 Afslag A9: enig financieel risico

Meer nieuws met zuiderloo


 

Reacties

 
comments powered by Disqus