Nieuws

Kadernota Heiloo: Sluitende begroting voor 2020 en 2021

ARCHIEF: Woensdag 3 juli 2019 Het college van Heiloo heeft de kadernota 2020 aan de raad aangeboden.

In de kadernota stelt het college kaders voor de inhoudelijke uitgangspunten uit de coalitieovereenkomst ‘Met Elkaar’ en de inzet van financiële middelen. De nota vormt de basis voor de programmabegroting 2020 die in het najaar opgesteld. Op vele terreinen worden goede stappen gezet.

Lees verder op de website van Gemeente Heiloo