Nieuws

Burgerpanel adviseert over dienstverlening gemeente Heiloo

ARCHIEF: Donderdag 28 februari 2008 Vorige week is een burgerpanel, bestaande uit een aantal inwoners van de gemeente Heiloo, bijeengekomen om de gemeente te adviseren over verbetering van de dienstverlening. Het panel kwam met een aantal interessante suggesties.

De gemeente Heiloo gaat de komende drie jaar hard werken aan de verbetering van de dienstverlening. Voordat de organisatie een toekomstvisie ontwikkelt, wordt er eerst op verschillende manieren informatie verzameld. Daaruit moet blijken hoe inwoners en bedrijven nu tegen de dienstverlening aankijken.

Eind 2007 is er een enquête gehouden onder de bedrijven in Heiloo. Binnenkort houdt het NIPO een telefonisch onderzoek onder een honderdtal inwoners. Vlak voor de zomer neemt de gemeente Heiloo deel aan een landelijk benchmark-onderzoek.

De leden van het burgerpanel lieten tijdens een bijeenkomst met een aantal medewerkers van de gemeente weten dat ze in het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening. Toch is er ook volgens hen een aantal verbeteringen mogelijk.

Het burgerpanel pleitte er onder andere voor dat Heiloo een digitaal informatiesysteem gaat opzetten, waardoor het mogelijk wordt om eenvoudige vragen snel en eenduidig te beantwoorden. Ook suggereerde het panel om de website van de gemeente gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast deden de aanwezigen de aanbeveling om eens goed naar het taalgebruik van de ambtenaren te kijken, waardoor de brieven begrijpelijker worden.

De gemeente Heiloo zal deze suggesties, samen met een aantal andere verbeterpunten die tijdens de panelbijeenkomst zijn besproken, betrekken bij het opstellen van een visie over verbetering van de dienstverlening. Afgesproken is dat het burgerpanel ook bij het vervolgtraject wordt ingeschakeld. Eind maart zal de gemeente opnieuw met de leden van het burgerpanel van gedachte wisselen.

Donderdag 28 februari 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2023-01-26 Klok Witte Kerk doet het weer
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2023-01-19 Nieuwe regels voor rioolaansluitingen
2023-01-16 Het nieuwe gemeentehuis in Heiloo wordt concreet.
2023-01-16 Zestien van afval gebouwde tiny houses staan te verstoffen in Hoorn.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.

Meer nieuws met gemeente hond vis


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Johan Kraakman
bron: Johan Kraakman
Bron: Tomas Jansma 🇺🇦
bron: Tomas Jansma 🇺🇦