Nieuws

Gemeenteraad stelt horecabeleid vast

ARCHIEF: Woensdag 26 maart 2008 Het gemeentebestuur van Heiloo wil voor haar inwoners, bezoekers en ondernemers dat het dorp aantrekkelijk en leefbaar is. Hier hoort een gevarieerd en goed functionerend aanbod van voorzieningen bij, waaronder horecagelegenheden en andere eet- en drinkgelegenheden in theaters, buurthuizen en kantines bij (sport)verenigingen. Dit valt allemaal onder de verzamelterm horeca.

Het college wil graag dat er in Heiloo veel te doen is in de vrije tijd, zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid of het woongenot van de inwoners. Om die combinatie mogelijk te maken bestaan er op landelijk niveau al veel regels voor de horeca. Daarnaast stellen gemeenten nog eigen regels voor sommige aspecten, zoals de sluitingstijden. Als die regels in de regio te veel van elkaar verschillen, kan het voor horecabezoekers aantrekkelijk zijn om na horecabezoek in de ene gemeente naar de horeca in een andere gemeente te gaan. Dit is na het gebruik van alcohol niet gewenst vanwege de veiligheid. Het is daarom goed het gemeentelijk beleid af te stemmen op het beleid van andere gemeenten in de regio. Dit maakt ook de handhaving door de regionale politie eenvoudiger.

Afstemming met omliggende gemeenten Om de regels voor de horeca in Heiloo meer af te stemmen op het horecabeleid in de omliggende gemeenten, heeft de gemeenteraad op 3 maart 2008 de nota horecabeleid vastgesteld. Hiermee gaat er wel het een en ander veranderen. Zo hebben alle horecabedrijven vanaf nu een exploitatievergunning nodig. Daarin kunnen voorschriften worden opgenomen om de leefbaarheid van de omgeving te beschermen, zodat de horecaondernemers of het bestuur van verenigingen hiervoor mede verantwoordelijk worden.

De sluitingstijd van de horecabedrijven wordt voor de hele week 02.00 uur. In de praktijk was dit overigens al zo. De cafés in het Stationscentrum mogen op vrijdag- en zaterdagavond tot 03.00 uur open blijven. Het inschakelen van een portier is daarbij de voorwaarde. Terrassen mogen tot 23.00 uur in gebruik zijn. Voor buurthuizen en verenigingen blijft de sluitingstijd voor de hele week 24.00 uur.

Ook de regeling voor de ontheffing van de geluidsvoorschriften verandert. Voor de horeca in heel Heiloo mogen op de vier kermisdagen in juli en één dag voor een jazzfestiviteit de geluidsnormen worden overschreden. Daarnaast mag ieder horecabedrijf of vereniging zelf op maximaal zeven dagen per jaar de geluidsnormen overschrijden. Dit moet van tevoren gemeld worden en het college kan daar wel nadere voorschriften aan verbinden om de geluidsoverlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Wilt u meer weten over het nieuwe horecabeleid? Dan kunt u het inzien in het informatiecentrum in het gemeentehuis en via de website www.heiloo.nl. En voor vragen kunt u terecht bij mevrouw P. van der Last, tel. 072 535 66 44 of mevrouw C. Klein Holte, tel. 072 535 66 45.

Woensdag 26 maart 2008 − bron: Gemeente Heiloo

2022-01-24 Voorbereiden nieuwe wet rond bouwen
2022-01-24 Vervoersverbod door vogelgriep
2022-01-17 Weekaanbieding Uw Slager Heiloo-Egmond
2022-01-15 Pinautomaat in winkel in Heiloo komt er, ondanks angst voor plofkraken.
2022-01-13 ’Leve het tuinhuisje’.
2022-01-12 Vrouw komt onder vrachtwagen terecht, fiets doormidden
2022-01-12 Fietsster komt onder vrachtwagen terecht
2022-01-10 Twee Bulgaarse dieven aangehouden in Heiloo, maar wie is er bestolen?
2022-01-10 Twee mannen aangehouden voor heling katalysator

Meer nieuws met gemeente gemeentehuis gemeenteraad jazz kantine kermis ondernemers sport station stationscentrum theater zon


Bron: Marko Tesselaar
bron: Marko Tesselaar
Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Gijs Nolet
bron: Gijs Nolet