Nieuws

Nieuwe besluitvorming Schiphol, meer overlast Heiloo?

ARCHIEF: Woensdag 21 mei 2008 In de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) wordt door bewoners en bestuurders uit de regio en luchtvaartpartijen over geluidshinder, luchtverontreiniging en veiligheid gesproken. De inzet is optimaal gebruik van de luchthaven, waarbij hinder voor de omgeving wordt vermeden. Ook de gemeente Heiloo is vanaf 2007 in de CROS vertegenwoordigd.

Naast de CROS bestaat er nog een ander overlegorgaan, de Alderstafel onder leiding van voormalig minster Hans Alders. In de Alderstafel wordt gesproken over de middellange termijnontwikkeling van de groei van Schiphol.

De opdracht van de Alderstafel is om advies uit te brengen aan de ministers van V&W en VROM. Dit advies wordt naar verwachting op 31 mei 2008 uitgebracht. Inmiddels hebben beide ministers aangegeven het Aldersadvies zwaar mee te laten wegen in hun voorstellen aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat de ministers het advies grotendeels overnemen en dat de komende maanden een aantal beslissingen worden genomen over de toekomst van Schiphol tot 2020.

Voor Heiloo en omgeving dreigt hiermee een verdere toename van het vliegverkeer (van 425.000 naar 600.000 vliegbewegingen per jaar) als deze adviezen worden overgenomen. In de voorstellen wordt de Polderbaan (nog) meer gebruikt om deze toename af te wikkelen. De redenering is dat onze regio dunner bevolkt is dan regio Amsterdam, waardoor er minder gehinderden zijn. Dit is een argument waarvoor ministers en de 2e Kamer erg gevoelig zijn.

Met de ingebruikname van de Milieubaan (Polderbaan) is de hinder verplaatst naar dunbevolkt gebied en het aantal gehinderden afgenomen. In zijn geheel is de hinder echter verder toegenomen en is onze regio hiermee de afvalput van de regio Amsterdam geworden. Het is ook niet zo vreemd dat het aantal geluidsklachten na opening van de Polderbaan is gestegen tot 780.000 ten opzichte 145.000 van voor de ingebruikname.

Inzet van het Aldersoverleg is om (conform wens Schiphol) te kunnen groeien tot tenminste 600.000 vliegbewegingen. Omwonenden proberen zich sterk maken voor de leefbaarheid rondom de luchthaven, waarbij de inzet is om een maximum van 500.000 vliegbewegingen in de wet op te laten nemen. Dat is al een behoorlijke concessie ten opzichte van het huidige aantal van de huidige 425.000. Hierbij is wel de eis aangegeven dat het pakket (concrete) hinderbeperkende maatregelen in verhouding moet staan tot een verdere groei van Schiphol.

Vanuit de Alderstafel wordt verder voorgesteld om 50% van de milieuwinst door toekomstige technische ontwikkelingen ten goede te laten komen aan de vermindering van de hinder en niet vrij te geven voor verdere groei van de luchthaven. De resterende 50% wordt aan Schiphol gegeven voor verdere groei van de luchthaven. Toch betekenen alle voorstellen helaas een verdere toename van de overlast.

De bewonersvertegenwoordigers van cluster Noord (Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) vinden dat hiermee niet wordt voldaan aan het regeerakkoord. In het regeerakkoord is vastgelegd dat Schiphol mag groeien binnen bestaande milieu- en geluidsnormen, waarbij woningen op grote afstand van Schiphol beter worden beschermd tegen geluidshinder. Hoe het advies van Alders eruit komt te zien, zal de komende weken duidelijk worden. Hierover wordt naar verwachting begin juni 2008 meer over bekend.

Wilt u meer lezen over dit lopende overleg, kijk dan op:
www.crosnet.nl
www.bas.nl
www.vlieghinder.nl

Heeft u vragen of opmerkingen, mail naar cros_heiloo@hotmail.com

Wim Dekker, Bewonersvertegenwoordiger Heiloo

Woensdag 21 mei 2008 − bron: CROS Heiloo

2023-01-27 Subsidie energiebesparing bestaande woningen verlengd
2023-01-26 Klok Witte Kerk doet het weer
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2023-01-19 Nieuwe regels voor rioolaansluitingen
2023-01-16 Het nieuwe gemeentehuis in Heiloo wordt concreet.
2023-01-16 Zestien van afval gebouwde tiny houses staan te verstoffen in Hoorn.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.

Meer nieuws met afval beren gemeente hip kerk koor polder schiphol trein woning


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Johan Kraakman
bron: Johan Kraakman
Bron: Op tv gezegd door
bron: Op tv gezegd door