Nieuws

Eerste bijdrage voor restauratie unieke portrettencollectie

ARCHIEF: Woensdag 20 augustus 2008 Het college B&W van Alkmaar heeft besloten om ruim een ton beschikbaar te stellen voor de restauratie van een unieke collectie van 51 portretten en een wapenbord van de Stichting Van Foreest en van Egmond van de Nijenburgh. Deze verzameling is kunst- en cultuurhistorisch van nationaal belang en vormt tevens een belangrijk onderdeel van de vaste opstelling van het Stedelijk Museum Alkmaar.

Uit onderzoek blijkt dat de toestand van de portretten erg achteruitgaat als zij niet worden gerestaureerd. Hiervoor is een totaalbedrag van ca. € 350.000 nodig. Dit moet worden bekostigd door het werven van sponsorgelden en subsidies. De bijdrage van de gemeente Alkmaar moet andere mogelijke sponsors en subsidieverstrekkers ook over de streep trekken.

In 1966 nam de gemeente Alkmaar de zorg voor 51 portretten en een beschilderd wapenbord van de families Van Foreest en van Egmond van de Nijenburgh op zich. Deze portretten zijn het eigendom van de Stichting Van Foreest en van Egmond van de Nijenburgh. Het merendeel van de portretten bleef op huis Nijenburg in Heiloo, dat samen met het landgoed in 1742 door erfenis in bezit kwam van de familie Van Foreest. Een deel werd in bruikleen afgestaan aan het Stedelijk Museum Alkmaar, dat ook verantwoordelijk werd voor het daadwerkelijke beheer en behoud van de collectie.

De collectie is cultuurhistorisch van grote waarde en kan zonder overdrijving “van nationaal belang” worden genoemd. De portretten beslaan een periode van vijf eeuwen (v.a. de tweede helft van de 15de eeuw tot de tweede helft van de 20ste eeuw). Zij vormen tezamen een van de meest complete “Ahnengallerieën” in Nederland. Samen met de familiearchieven die bewaard worden in het Regionaal Archief te Alkmaar, geven zij een uniek beeld van een bijzonder begaafde familie die krachtig zijn stempel drukte op de geschiedenis van Nederland. Zo was de medicus Pieter van Foreest (1521-1597) niet alleen de behandelend geneesheer van Willem van Oranje maar maakte hij ook school als analytisch medisch wetenschapper.

Het Stedelijk Museum Alkmaar heeft enkele portretten van leden van de familie Van Foreest in de vaste opstelling hangen. Het wijdde tijdelijke presentaties aan de familiegeschiedenis, inventariseerde de collectie, liet haar fotograferen en controleerde de staat waarin de portretten zich bevonden. Zo nodig liet het werken conserveren of restaureren.

Het Stedelijk Museum Alkmaar gaf aan drie gerenommeerde restauratoren de opdracht om de conditie van alle schilderijen en de wapenborden die zich op Nijenburg bevinden in kaart te brengen. Uit deze inventarisatie bleek duidelijk dat de schilderijen en hun lijsten op zijn minst moeten worden geconsolideerd en in een aantal gevallen ook ingrijpend moeten worden gerestaureerd. De regie van het restauratieproject komt te liggen bij het museum.

Door de Stichting Van Foreest en van Egmond van de Nijenburgh wordt een voorstel ontwikkeld voor permanente presentatie van een deel van de schilderijen op huis Nijenburg in Heiloo. In samenhang daarmee wordt ook bepaald welke schilderijen in langdurig bruikleen aan het Stedelijk Museum Alkmaar worden gegeven.

Woensdag 20 augustus 2008 − bron: Gemeente Alkmaar

2022-12-05 Gemeente tekent maatschappelijk manifest
2022-11-30 Bossen van wilgentakken in het water als schuilplaats voor vis.
2022-11-26 Sportraad Heiloo heft zichzelf op.
2022-11-25 Pionieren in circulair maakonderwijs
2022-11-23 De onderduikvilla in Heiloo krijgt een informatiebord.
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-16 RES-monitor toont groei in duurzame energieopwekking
2022-11-14 Plantestafette in Noord-Holland van start
2022-11-14 Mantelzorgwaardering aanvragen kan het hele jaar door

Meer nieuws met aris egmond familie foto gemeente ijs kunst nijenburg portret school willem zon


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Johan Kraakman
bron: Johan Kraakman
Bron: Cora de Vries
bron: Cora de Vries
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering