Nieuws

Henk Wesselius kandidaat Waterschapsverkiezingen

ARCHIEF: Woensdag 12 november 2008 Eind november vinden de bestuursverkiezingen plaats voor alle 26 Nederlandse waterschappen. Het kiesstelsel is veranderd van een personenstelsel in een lijstenstelsel.

Taken voor het waterschap in deze omgeving, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, liggen op het gebied van onderhoud van duinen en dijken, die dienen als waterkeringen. Niet alleen de zeedijken, maar ook de polderdijken. Dit om ervoor te zorgen, dat we nu en in de toekomst droge voeten houden. Verder het zorgen voor schoon open water en het beheersen van het grondwaterpeil. Bij overvloedige regenval moet het overtollige water worden opgevangen en afgevoerd. Extreme droogte verlangt soms juist een verhoging van het grondwaterpeil. Derde taak is het zuiveren van rioolwater, zodat het schoon terug in het oppervlaktewater kan worden gepompt. Tot slot beheert en onderhoudt het de landwegen buiten de (woon)kernen.

Henk Wesselius is medeoprichter en initiatiefnemer van de Algemene Waterschaps Partij. Deze partij zal in de verkiezing meedoen in 22 van de 26 waterschappen. Hij is binnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier reeds vijf jaar als bestuurslid actief en daarbij drie jaar als voorzitter van de rekenkamer. Daarnaast heeft hij twintig jaar ervaring op het gebied van waterbeheersing als weg- en waterbouwkundige voor het PWN. ,,De Algemene Waterschapspartij is een landelijke partij. Dit heeft als voordeel, dat ze contacten heeft met 21 andere waterschappen en met diverse organisaties en dat kennis kan worden uitgewisseld. We zijn een onafhankelijke partij met neutrale belangen; niet politiek gebonden of verweven met een branche- of milieuorganisatie. Daarmee wordt belangenverstrengeling voorkomen en kunnen taken optimaal worden uitgevoerd.”

De waterschapsverkiezingen zullen schriftelijk verlopen. Via een stemformulier, dat naar alle huisadressen zal worden toegestuurd, kan u uw stem uitbrengen.

Woensdag 12 november 2008 − bron: Uitkijkpost

2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2021-04-06 Rijden onder invloed
2021-03-30 Werken aan de herinrichting van de Vennewatersweg
2021-03-26 The Opposites ontvangen Edison Pop Oeuvreprijs
2021-03-18 Wat opviel aan de verkiezingsuitslagen voor Noord-Holland
2021-03-10 De Vennewatersweg kan op de schop, zegt de politiek in Heiloo.
2021-03-09 Bouwen in Heiloo: een onmogelijke puzzel, vinden ook de inwoners
2021-03-07 Heiloo is duidelijk: Geen zonneweides in Sammerpolder bij Egmond-Binnen.
2021-02-23 Vooraankondiging inkoopactie zonnepanelen gemeente Heiloo

Meer nieuws met bouw ijs polder politiek verkiezing verkiezingen zing zingen


Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Otto Wollring
bron: Otto Wollring
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn