Nieuws

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen Oosterzij en de Oude Werf

ARCHIEF: Vrijdag 16 januari 2009 De bedrijventerreinen Oude Werf en Oosterzij krijgen vandaag allebei het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit betekent dat ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere belangrijke partners de handen ineen slaan om de veiligheid voor verschillende zaken op het bedrijventerrein te vergroten. De Oude Werf en Oosterzij krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen vanavond, vrijdag 16 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ondernemersvereniging uitgereikt.

Vorig jaar zijn ondernemers, gemeente, politie en brandweer een werkgroep gestart om het keurmerk in de wacht te slepen. Ondernemend Heiloo Ondernemersvereniging (OHO) was hiervan de initiatiefnemer. Alle ondernemers is naar hun mening gevraagd over onderwerpen als beheer en onderhoud van wegen en groen, verkeer en aanpak criminaliteit. Hieruit bleek dat het wat betreft de veiligheid op beide bedrijventerreinen eigenlijk heel goed gaat. Dingen die aangepakt gaan worden zijn onder meer de bebording op de terreinen, het schoonhouden van de wegen en het verbeteren van de verlichting op bedrijfspanden. Daarnaast zien de ondernemers graag dat er aandacht is voor de parkeerproblemen die er zijn en willen zij eventueel cameratoezicht. Voor de samenwerking sluiten de verschillende partijen vanavond een convenant. Dit gebeurt tegelijk met de uitreiking van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

De gemeente Heiloo is actief bezig met haar bedrijventerreinen. In december 2008 werd het nieuwe bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 3 officieel in gebruik genomen. Ook werkt de gemeente aan de bestaande terreinen, bijvoorbeeld aan de revitalisering van het bedrijventerrein Oosterzij. Zo werkt Heiloo toe naar duurzame nieuwe en bestaande bedrijfsterreinen.

Vrijdag 16 januari 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2021-02-23 Vooraankondiging inkoopactie zonnepanelen gemeente Heiloo
2021-02-23 Corona stijgt dóór
2021-02-23 Rechter geeft Heiloo tik op de vingers.
2021-02-22 Brandbrief ten bate van lokale bedrijven
2021-02-18 Ondernemers Stationscentrum Heiloo stemmen massaal voor samenwerken - en meebetalen
2021-02-16 Regio telt 464 positief getesten, 7 mensen overleden
2021-02-03 Provincie: BUCH denkt te makkelijk over stikstof
2021-02-02 Daling corona in Castricum en de BUCH
2021-02-01 Glaszetter Brian (21) redde bewoners van megabrand

Meer nieuws met boekelermeer brand brandweer gemeente ondernemend heiloo ondernemers ondernemersverenigin


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn