Nieuws

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen Oosterzij en de Oude Werf

ARCHIEF: Vrijdag 16 januari 2009 De bedrijventerreinen Oude Werf en Oosterzij krijgen vandaag allebei het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit betekent dat ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere belangrijke partners de handen ineen slaan om de veiligheid voor verschillende zaken op het bedrijventerrein te vergroten. De Oude Werf en Oosterzij krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen vanavond, vrijdag 16 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ondernemersvereniging uitgereikt.

Vorig jaar zijn ondernemers, gemeente, politie en brandweer een werkgroep gestart om het keurmerk in de wacht te slepen. Ondernemend Heiloo Ondernemersvereniging (OHO) was hiervan de initiatiefnemer. Alle ondernemers is naar hun mening gevraagd over onderwerpen als beheer en onderhoud van wegen en groen, verkeer en aanpak criminaliteit. Hieruit bleek dat het wat betreft de veiligheid op beide bedrijventerreinen eigenlijk heel goed gaat. Dingen die aangepakt gaan worden zijn onder meer de bebording op de terreinen, het schoonhouden van de wegen en het verbeteren van de verlichting op bedrijfspanden. Daarnaast zien de ondernemers graag dat er aandacht is voor de parkeerproblemen die er zijn en willen zij eventueel cameratoezicht. Voor de samenwerking sluiten de verschillende partijen vanavond een convenant. Dit gebeurt tegelijk met de uitreiking van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

De gemeente Heiloo is actief bezig met haar bedrijventerreinen. In december 2008 werd het nieuwe bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 3 officieel in gebruik genomen. Ook werkt de gemeente aan de bestaande terreinen, bijvoorbeeld aan de revitalisering van het bedrijventerrein Oosterzij. Zo werkt Heiloo toe naar duurzame nieuwe en bestaande bedrijfsterreinen.

Vrijdag 16 januari 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2020-08-03 Corona problemen in Heiloo en Beverwijk
2020-08-02 Autobrand in Heiloo, getuigen gezocht
2020-08-02 Twee auto’s volledig uitgebrand in woonwijk Heiloo
2020-07-15 Eerste drie GP Groot tankstations in Total kleuren
2020-07-14 Kwijtschelding huur voor Cultuur, Sport en Welzijn
2020-07-14 Er zijn toch minischermen langs het spoor in Heiloo mogelijk, zegt Prorail.
2020-07-06 Korpsen verplaast naar andere karzenes voor dekking
2020-07-06 Jongetje komt vast te zitten in roltrap in winkelcentrum Heiloo
2020-07-06 Gemeente sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

Meer nieuws met boekelermeer brand brandweer gemeente ondernemend heiloo ondernemers ondernemersverenigin


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn
Bron: Fred Dellemijn
bron: Fred Dellemijn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn