Nieuws

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen Oosterzij en de Oude Werf

ARCHIEF: Vrijdag 16 januari 2009 De bedrijventerreinen Oude Werf en Oosterzij krijgen vandaag allebei het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit betekent dat ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere belangrijke partners de handen ineen slaan om de veiligheid voor verschillende zaken op het bedrijventerrein te vergroten. De Oude Werf en Oosterzij krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen vanavond, vrijdag 16 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ondernemersvereniging uitgereikt.

Vorig jaar zijn ondernemers, gemeente, politie en brandweer een werkgroep gestart om het keurmerk in de wacht te slepen. Ondernemend Heiloo Ondernemersvereniging (OHO) was hiervan de initiatiefnemer. Alle ondernemers is naar hun mening gevraagd over onderwerpen als beheer en onderhoud van wegen en groen, verkeer en aanpak criminaliteit. Hieruit bleek dat het wat betreft de veiligheid op beide bedrijventerreinen eigenlijk heel goed gaat. Dingen die aangepakt gaan worden zijn onder meer de bebording op de terreinen, het schoonhouden van de wegen en het verbeteren van de verlichting op bedrijfspanden. Daarnaast zien de ondernemers graag dat er aandacht is voor de parkeerproblemen die er zijn en willen zij eventueel cameratoezicht. Voor de samenwerking sluiten de verschillende partijen vanavond een convenant. Dit gebeurt tegelijk met de uitreiking van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

De gemeente Heiloo is actief bezig met haar bedrijventerreinen. In december 2008 werd het nieuwe bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 3 officieel in gebruik genomen. Ook werkt de gemeente aan de bestaande terreinen, bijvoorbeeld aan de revitalisering van het bedrijventerrein Oosterzij. Zo werkt Heiloo toe naar duurzame nieuwe en bestaande bedrijfsterreinen.

Vrijdag 16 januari 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2020-11-17 Corona: afname in Castricum en de BUCH
2020-11-17 Definitief besluit (ondergrondse) containers en cocons
2020-11-16 Nieuw systeem voor in- en uitschakelen straatverlichting
2020-11-14 Het wordt nog drukker op de Polderbaan: meer vliegtuigen per uur.
2020-11-10 Corona in Castricum nog niet op zijn retour
2020-11-04 Bezoek Commissaris van de Koning
2020-11-04 BUCH-ambtenaar onterecht ontslagen voor fraude
2020-11-03 Cleaszpad schakel in plant-estafette
2020-11-03 Oliebollenkraam door brand verwoest

Meer nieuws met boekelermeer brand brandweer gemeente ondernemend heiloo ondernemers ondernemersverenigin


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn