Nieuws

Gemeentelijke belastingaanslag

ARCHIEF: Dinsdag 24 februari 2009 Binnenkort ontvangen inwoners en bedrijven in Heiloo een belastingaanslag. Op deze aanslag staan de belastingen en heffingen die u in 2009 moet betalen. Ook staat op deze aanslag de WOZ-waarde van uw pand(en) vermeld. U ontvangt dus één beschikking waarop de verschillende belastingen en WOZ-waarde(n) staan. Bij de aanslag ontvangt u de brochure "Gemeentelijke belastingen 2009".

Op de belastingaanslag staan alle belastingen en heffingen die u moet betalen, zoals onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Bij de belastingaanslag ontvangt u ook een brochure over deze gemeentelijke heffingen en tarieven. Hierin staat vermeld waarom en wanneer u een bepaalde heffing of belasting moet betalen. Ook kunt u lezen op welke manier u bezwaar kunt maken.

De WOZ-waarde op de belastingaanslag 2009 geeft de vrije verkoopwaarde aan die uw pand had op 1 januari 2008. De gemeente moet wettelijk de waarde vaststellen die gold op 1 januari van één jaar eerder. Wij mogen daarom geen rekening houden met in het jaar 2008 opgetreden wijzigingen van de marktprijzen. Alleen als er na 1 januari 2008 een verbouwing is geweest of als uw pand op een andere manier is gewijzigd, mogen wij uitgaan van de staat van uw pand op 1 januari 2009.

U hoort in het nieuws dat de marktprijzen van woningen onder druk staan door de kredietcrisis. De waarden voor dit jaar zijn vastgesteld naar het waardeniveau op 1 januari 2008. Op dat moment werkten de dalende beurskoersen en de kredietcrisis nog niet door in de marktprijzen van de woningen. De landelijke cijfers van het CBS en het Kadaster laten zelfs voor 2008 een stijging van de verkoopcijfers van woningen zien. De WOZ-waarde van uw woning op het aanslagbiljet 2009 kan dus hoger zijn dan de marktwaarde van uw woning op dit moment. Omdat prijsdalingen in de tweede helft van 2008 zichtbaar werden, is hiermee met de waardebepaling van 2009 nog geen rekening gehouden. Een eventuele wijziging van de waarde van uw woning door marktontwikkelingen in 2008 wordt pas duidelijk op de WOZ-beschikking die u in 2010 krijgt.

U kunt op het digitale WOZ-portaal op de website van de gemeente www.heiloo.nl uitgebreide informatie lezen over de waardebepaling. U kunt digitaal het taxatieverslag van uw pand(en) opvragen. En het is mogelijk digitaal bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Vanaf 2009 heeft u daarvoor DigiD nodig. Naast de gegevens over de waardebepaling van het jaar 2009 kunt u ook de informatie over de WOZ-waarde van 2008 inzien.

Als u denkt dat u de aanslag door een te laag inkomen niet kunt betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. U kunt hiervoor gebruik maken van een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u krijgen bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt het ook aanvragen via telefoonnummer 072 535 66 18. Dit formulier kunt u sturen naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze aanvraag voor kwijtschelding geldt tegelijk voor de waterschapsbelasting en de gemeentelijke belastingen.

Voor meer informatie over kwijtschelding kunt u kijken op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier www.hhnk.nl. Informatie over de gemeentelijke heffingen en de WOZ kunt u lezen in de brochure Gemeentelijke belastingen 2009. Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van team Belastingen, telefoonnummer 072 535 66 66.

Dinsdag 24 februari 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2023-01-26 Klok Witte Kerk doet het weer
2023-01-24 Heiloo zegt ’ja’ tegen Oekraïners in gemeentehuis.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2023-01-21 De woz-waarde van huizen in Alkmaar is afgelopen jaar fors omhoog gegaan.
2023-01-19 Nieuwe regels voor rioolaansluitingen
2023-01-16 Het nieuwe gemeentehuis in Heiloo wordt concreet.
2023-01-16 Zestien van afval gebouwde tiny houses staan te verstoffen in Hoorn.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.
2023-01-07 Joke (72) stortte in een gat in de weg.

Meer nieuws met gemeente belasting woz-waarde


Bron: Gemeentebelangen Heiloo
bron: Gemeentebelangen Heiloo
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Johan Kraakman
bron: Johan Kraakman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman