Nieuws

Tekort Stationscentrum door raad aanvaard

ARCHIEF: Woensdag 4 maart 2009 Vier van de zes politieke partijen gingen in de vergadering van de gemeenteraad van Heiloo op maandagavond 2 maart akkoord met het tot ruim 6 miljoen opgelopen tekort op de vernieuwing van het Stationscentrum: Heiloo-2000, VVD, CDA en PvdA. GroenLinks en de NCPN gingen niet akkoord.

Bekend was al langer dat het nieuwe Stationscentrum de gemeente een verlies zou opleveren van 2,5 miljoen. Daar had de politiek in Heiloo zich ook al bij neergelegd. Maar nu werd onlangs duidelijk dat dit verlies op zou lopen naar een bedrag van ruim 6 miljoen doordat winsten die verwacht werden van nieuwe projecten in de Stationsomgeving West – rondom het BP-benzinestation – niet gerealiseerd werden. Omdat het maar niet lukte om gronden daar te verwerven trok ontwikkelingspartner Woonwaard zich terug. Weg 3,5 miljoen euro al ingerekende gemeentelijke winstverwachting. Gevoegd bij de eerdere 2,5 miljoen was er nu dus een tekort van (ruim) 6 miljoen ontstaan. Het college zag zich genoodzaakt om aan de raad voor te stellen dit grote verlies nu te nemen en de exploitatierekening Stationscentrum, geopend in 1999, na tien jaar af te sluiten. Zou deze exploitatierekening niet afgesloten worden, dan zou het tekort door rentebijschrijvingen nog verder oplopen. Geluk bij een ongeluk is dat er bij de gemeente voldoende reserves aanwezig zijn om dit tekort te dekken. Belastingen hoeven er niet voor te worden verhoogd. In de vergadering van maandagavond spraken de politieke partijen zich ook uit over het voorstel van het college om een nieuwe exploitatierekening te openen voor de Stationsomgeving West. Hierover waren de partijen terughoudend.

Nadat alle partijen aan het woord waren geweest, was de reactie van de kant van het college door de eerstverantwoordelijke wethouder, Jacob Ouderkerken (PvdA) uitvoerig. Hij begon met te bekennen dat hij van dit dossier een aantal nachten had wakker gelegen. En het was niet goed wat hier gebeurd was, maar anderzijds moest het ook niet gedramatiseerd worden. Voor het vergrote tekort hoeven geen belastingen te worden verhoogd, geen subsidies verlaagd en er hoeven ook geen plannen uitgesteld te worden.

Woensdag 4 maart 2009 − bron: Uitkijkpost

2019-01-08 Nieuwjaarstoespraak Hans Romeyn
2018-03-20 Afscheid en installatie gemeenteraad op 28 en 29 maart
2018-03-13 Stemmen op 21 maart voor gemeenteraad en referendum
2018-03-06 Verkiezingsdebat 14 maart in Cultuurkoepel
2018-02-13 Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen bekend
2017-10-17 Lijsttrekkers VVD BUCH-gemeenten bekend
2017-04-28 Meer maatwerk dankzij samenbrengen regels voor ondersteuning en hulp
2017-04-25 Burgemeester Hans Romeyn herbenoemd
2017-04-19 Langedijk gaat fuseren, maar met welke buur?

Meer nieuws met stationscentrum gemeenteraad


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Gemeente Heiloo
bron: Gemeente Heiloo