Nieuws

Politiek wil defibrillator in sporthal

ARCHIEF: Dinsdag 24 maart 2009 Het wel of niet plaatsen van een defibrillator (AED) in Sporthal 'Het Vennewater' staat op de politieke agenda in de gemeente Heiloo. Aanleiding is de 49-jarige sporter die op woensdag 18 maart overleed tijdens een zaalvoetbalwedstrijd door een hartstilstand.

De politieke partijen reageren verbaasd over het feit dat de defibrillator in de sporthal niet te allen tijde te gebruiken is. Het apparaat alleen is aanwezig bij het particuliere bedrijf Fysio-Fit op de bovenverdieping van de sporthal. De defibrillator is geen eigendom van de gemeente, maar van het bedrijf. Zou de gemeente niet zelf moeten zorgen voor een AED?

Cees Rootjes, fractievoorzitter PvdA Heiloo: 'Het is absurd dat als er in de sporthal een defibrillator aanwezig is, deze niet gebruikt kan worden omdat een kamer is afgesloten. Eigenlijk zou er geen tweede moeten komen als er een is. Gezien echter wat zich heeft voorgedaan zijn wij voorstander van een tweede exemplaar; geld kan nooit een probleem zijn. Indien het trieste voorval niet leidt tot het nemen van maatregelen door de gemeente, gaan wij vragen stellen.'

J.G. Daas, fractievoorzitter Heiloo 2000: 'Op zich is het positief dat in de sporthal een defibrillator aanwezig is. Het is wel verwonderlijk dat deze niet is geplaatst in de ruimte waarbinnen de hoofdactiviteiten zich afspelen en waar de risicokans het grootst is: in de hal zelf. Verwonderlijk dat de AED in de ruimte van de fysiotherapeut stond. Wij zullen er bij het college op aandringen dat deze defibrillator naar de hal wordt verplaatst.'

Elly Beens, fractievoorzitter CDA Heiloo: 'Ik heb maandag aan CDA wethouder Veger gevraagd of hij dit voorval met het college wil bespreken. Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over het gebruik van de defibrillator in de sporthal. Ook zou onderzocht kunnen worden of het mogelijk is om op meer openbare plaatsen een defibrillator op te hangen.'

Update: artikel bijgewerkt n.a.v. wijziging Webregio

Dinsdag 24 maart 2009 − bron: Webregio

2022-12-03 Heibel in de bejaardensoos van Heiloo
2022-11-30 Bossen van wilgentakken in het water als schuilplaats voor vis.
2022-11-26 Sportraad Heiloo heft zichzelf op.
2022-11-25 Pionieren in circulair maakonderwijs
2022-11-23 De onderduikvilla in Heiloo krijgt een informatiebord.
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-16 RES-monitor toont groei in duurzame energieopwekking
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-11-14 Isolatieactie en webinar

Meer nieuws met agenda gemeente politiek pvda ruimte sporthal