Nieuws

Woningen op plek Campina

ARCHIEF: Vrijdag 3 april 2009 De gemeente Heiloo wil zo'n tachtig woningen bouwen op het terrein van de Campina-fabriek. Er wordt nog gestudeerd op mogelijkheden de grote hal intact te laten. Op het hele terrein van Campina ligt momenteel eren beschikking in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Het college is tot twee varianten gekomen, die in de commissie openbare ruimte van 15 april zullen worden besproken. Beide varianten gaan uit van ongeveer tachtig woningen. De eerste variant houdt de sloop in van alle gebouwen op het terrein en de bouw van een soort tuindorp, dus woningen met tuinen. Bij de tweede variant blijft de grote hal van de Campina overeind en komen daarin appartementen. Ook zou er eventueel ruimte kunnen zijn voor 'iets cultureels'.

Vrijdag 3 april 2009 − bron: Noordhollands Dagblad

2020-10-30 Mooi dat GP Groot vertrekt van de Hoogeweg, vindt de politiek.
2020-04-15 In Heiloo wordt volop doorgebouwd: 150 huizen op stapel in Zuiderloo
2020-03-09 ’Sociaal bouwen op kleine locaties in Heiloo’
2019-07-08 Volgende stap gezet in gebiedsontwikkeling Zandzoom
2018-05-09 Zuiderloo en Zandzoom Heiloo op tv
2017-07-12 Heiloo en BPD/EME II tekenen intentieovereenkomst onderzoek ontwikkeling GVH-locatie in Zandzoom
2016-12-13 103 woningen op industrieterrein Oosterzij
2016-12-09 Monumentale schoorsteen Campina Heiloo blijft toch staan
2016-12-08 Melco overeenkomst getekend: schoorsteen blijft behouden

Meer nieuws met campina woningbouw


Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Nico Adrichem
bron: Nico Adrichem
Bron: Woningmarkt-NL
bron: Woningmarkt-NL