Nieuws

Zes lintjes uitgereikt in Heiloo

ARCHIEF: Woensdag 29 april 2009 Op woensdag 29 april heeft burgemeester Hans Romeyn zes Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van Heiloo. De lintjes zijn uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid 2009 in de Witte Kerk in Heiloo. Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het is bijzonder dat twee echtparen onder de gedecoreerden zijn.

Mevrouw C.A.W. Bakker (1936) is vanaf 1975 tot heden actief betrokken is bij Atletiek Vereniging Trias. Tiny Bakker heeft jarenlang een jeugdploeg voor deze vereniging getraind. Ook verzorgt zij het wedstrijdsecretariaat en is zij al 20 jaar jurylid bij wedstrijden. Nog steeds geeft zij als vrijwilliger twee keer per week trainingen aan recreanten. Daarnaast is Tiny Bakker van 1971 tot 1981 actief geweest in de Oudervereniging van de Mariaschool. En van 1973 tot 1981 is zij nauw betrokken geweest bij de start van de gezinsvieringen in de Willibrorduskerk. Samen met haar man heeft zij geld ingezameld voor ontwikkelingsprojecten in Chili. Naast alle vrijwilligerswerk vindt zij nog tijd voor mensen in haar omgeving die hulp of aandacht nodig hebben.

De heer G.J. Bakker (1929) is al sinds 1958 als vrijwilliger zeer actief betrokken bij de Willibrordus­parochie. Hij is collectant in de kerk en zorgt voor een goed verloop van de vieringen. Sinds ongeveer 15 jaar is Gerard Bakker samen met andere vrijwilligers koster van de kerk. Vele uren van zijn vrije tijd heeft Gerard Bakker gestoken in het drukwerkcentrum van de parochie: hij helpt bij het maken van het maandblad, boekjes voor de vieringen en ander drukwerk. Daarnaast is Gerard Bakker sinds 2003 vrijwilliger bij X op X (Keer op Keer). En van 1992 tot 2005 is hij bestuurslid geweest van het ziekentriduüm. Daar is hij nog steeds actief als vrijwilliger. Net als zijn vrouw Tiny Bakker is hij sinds 1998 jurylid bij Atletiek Vereniging Trias. Tot slot is Gerard Bakker altijd bereid om als vrijwillig timmerman een klus te doen in de kerk, bij de Atletiek Vereniging Trias of zijn buren. Gerard Bakker is onder andere werkzaam geweest als conciërge bij een Lagere Technische School in Alkmaar.

Mevrouw J.A.M. Kaan-Brink (1948) is vanaf 1993 bestuurslid bij afdeling Heiloo van de Zonnebloem. Hanny Kaan zorgt ervoor dat 140 leden regelmatig bezocht worden door vrijwilligers. Ook legt zij zelf veel huisbezoeken af. Ze organiseert de dagboottocht voor de regio en zij regelt de ontspannings­middagen, cursusmiddagen en het jaarlijkse kerstdiner. Daarnaast is Hanny Kaan contact­persoon voor de stichting Een Hart voor Polen en zij neemt jaarlijks de taak op zich om gastgezinnen te vinden voor de Poolse kinderen uit Swietochlowice die in Nederland vakantie komen vieren. Voor de Willibrorduskerk is Hanny Kaan op dit moment actief als vrijwilliger. Hanny Kaan was lerares op een basisschool. Tot voorkort was zij oproepbaar invalkracht op meerdere scholen in Heiloo.

De heer J.J.J. Kaan (1944) heeft zich vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Jaap Kaan is een betrokken vrijwilliger voor de afdeling Heiloo van de Zonnebloem. Vanaf 2000 is hij voorzitter van deze afdeling. Jaarlijks regelt hij de lotenverkoop en hij breng maandelijks boekjes rond in het dorp. Daarnaast is Jaap Kaan vanaf 2003 chauffeur op de Rolstoelbus in Heiloo en ingooier op de Alkmaarse kaasmarkt. Jaap Kaan is chef luchtverkeersleiding geweest op Schiphol. Wegens verblijf in het buitenland kon hij niet aanwezig zijn bij de Algemene Gelegenheid. Hij krijgt de onderscheiding opgespeld op 3 mei.

Mevrouw K. Neles-Sloof (1938) heeft zich belangeloos ingezet voor de Stichting Trainingscentrum Heiloo. Tinie Neles is penningmeester van deze stichting geweest van 1982 tot 2007. Na een korte afwezigheid heeft zij inmiddels de draad weer opgepakt en is zij hier weer als vrijwilliger actief. Samen met haar echtgenoot, de secretaris van de Stichting, maakte zij de start van de stichting financieel mogelijk. Tinie Neles werkte als administratief medewerker bij Fysiotherapie Waal te Heiloo.

De heer P. Guit (1949) is vanaf 1979 actief als voorzitter en vrijwilliger van de stichting Trainingscentrum Heiloo (TCH). Zijn creativiteit in ondernemerschap hebben TCH gebracht waar het nu is; steeds weer heeft hij nieuwe activiteiten ontwikkeld en het initiatief genomen om de trainingsruimte te vernieuwen en aan te passen. Peter Guit beschikt daarbij over een tomeloze energie en grote handigheid en heeft veel werkzaamheden zelf uitgevoerd. Ook wist hij steeds weer nieuwe vrijwilligers enthousiast te maken. Peter Guit onderhoudt de externe contacten van TCH. Na een ongeluk in 2006 heeft hij een stap terug moeten doen. Het zwaartepunt van zijn werk heeft zich verlegd van zelf lesgeven naar het coachen van nieuwe docenten en vrijwilligers. Maar als het nodig is, verzorgt hij nog steeds fitnesslessen. Peter Guit is accountmanager bij N.V. Nuon.

Woensdag 29 april 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2022-05-03 7 inwoners Heiloo Koninklijk Onderscheiden
2021-05-21 Koninklijke Onderscheiding voor Gerard Buitink
2021-04-26 Piet en Anneke Nolta verrast door onderscheiding.
2020-11-03 Koninklijke onderscheiding voor Nico Adrichem
2020-07-03 Feestelijke uitreiking lintjes
2020-04-24 Twee koninklijke onderscheidingen
2020-03-31 Kent u iemand die een lintje verdient?
2020-02-19 Oud-Commissaris van de Koningin Jos van Kemenade (82) overleden
2020-02-19 Oud-onderwijsminister Jos van Kemenade (82) overleden

Meer nieuws met onderscheiding koningin


Bron: Gemeente Heiloo
bron: Gemeente Heiloo
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online
Bron: Gemeente Heiloo
bron: Gemeente Heiloo