Nieuws

Plan VVD groene invulling campings aangenomen

ARCHIEF: Dinsdag 16 juni 2009 Beide eigenaren van de campings geven aan de tereinen te willen verkopen omdat de campings niet meer rendabel zijn. Dit wordt door neutrale onderzoeken bevestigd. De eigenaren geven aan het of aan de Gemeente te willen verkopen opdat er een wijk ontwikkeld kan worden danwel anders te zullen verkopen aan bijv. een firma die er recreatiewoningen gaat bouwen.

De campings zullen dus sowieso verdwijnen. Als VVD Heiloo betreuren we dat doch helaas kunnen we dat niet veranderen. Het stichten van een vakantiebungalowpark zou volgens de huidige regels kunnen (bestemming is nml. recreatie), voor het ontwikkelen van een woonwijk is toestemming van Gemeente en Provincie nodig.

In lijn met het voorstel van de PvdA (dat reeds aangaf dat er een woonfunctie moest komen) kiest de VVD Heiloo er voor om de toekomst in eigen hand te nemen en in eigen beheer te bouwen wat we het beste vinden voor Heiloo. Dit is beter dan dat er een afgesloten eveneens bebouwde wijk met recreatiewoningen komt die dan echter de beste invulling vormt voor een “SporthuisCentrum-achtig” bedrijf.

Verder is het een goede kans om versneld een substantiele hoeveelheid reguliere woningen en woningen met zorgcomponent bij te bouwen want daar is en komt meer en meer behoefte aan zoals ook Wethouder Ouderkerken duidelijk aangaf.

Het plan van de VVD Heiloo houdt in in meer detail: bouwen van reguliere woningen en zorgwoningen, er wordt gebouwd voor alle doelgroepen volgens de basisregel 40% goedkoop. 30% middelduur en 30% duur , er wordt een groene wijk gebouwd met woningen tot max. 3 hoog waarbij het karakter van de wijk aansluit bij dat van de aangrenzende (typisch oud-Heiloose) groene wijk (noord-oostzijde).

De meerderheid van de raad heeft hiermee op 15 juni ingestemd. Het is nu aan B&W om dit verder uit te voeren. De VVD Heiloo heeft daarbij aangegeven er grote waarde aan te hechten dat het Baafje, mocht dat een punt zijn, open blijft.

Dinsdag 16 juni 2009 − bron: VVD Heiloo

2021-11-09 Bijna geen sociale woningbouw in Heiloo tot eind volgend jaar.
2021-10-01 Twee campings verdwijnen voor woningbouw.
2021-09-07 Het baantjeszwemmen is herontdekt.
2021-08-30 Baantjes trekken in Het Baafje, voor het diabetesfonds.
2021-07-12 30.000ste Bezoeker Timo Smit
2021-05-06 Banenzwemmen weer mogelijk in vernieuwd Baafje
2021-04-17 Abonnement verkoop Baafje gestart
2021-02-03 Provincie: BUCH denkt te makkelijk over stikstof
2021-01-12 Start renovatie Baafje

Meer nieuws met camping woningbouw baafje


Bron: Anne Klijnstra
bron: Anne Klijnstra
Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer
Bron: Loek Zoon
bron: Loek Zoon
Bron: Gerard Oostermeijer
bron: Gerard Oostermeijer