Nieuws

Open Monumentendag in de Zandzoom

ARCHIEF: Maandag 31 augustus 2009 Tijdens de Open Monumentendag in het weekend van 12 en 13 september kunnen in circa 350 gemeenten in Nederland tussen de 3.000 en 4.000 monumenten bezocht worden. De landelijke Open Monumentendag wordt ook gevierd in de Zandzoom in Heiloo.

Het thema dit jaar is “Op de kaart”. De archeologen van het onderzoeksproject Zandzoom-Zuiderloo gaan dit jaar het Zuiderloogebied op de kaart zetten, en natuurlijk het kunst- en archeologieproject Ruimte, tijd, mensen en perceptie. Men is heel wat van plan, gericht op een breed publiek. Irene Mulder van Stichting Kijk op Verleden gaat een wandelroute maken, Elles B is bezig met portretten die laten zien wat er zo gebeurt in de “stille” tijd na het veldwerk. Ton Martens zal frottages tonen (en misschien ook ter plaatse maken) en Irene Janze brengt een stukje nomadisch bestaan tot leven in het Zuiderloo-Zandzoomgebied. En er worden heel wat doe-dingen op het terrein georganiseerd, ook voor kinderen. Dit gaat plaats vinden op zaterdag 12 september van 10 tot 17 uur. Nadere details volgen.

De uitwerking van het archeologisch onderzoek in Heiloo – Zuiderloo gaat ondertussen gestaag door en onlangs kwamen de eerste (voorlopige) archeobotanische resultaten naar buiten. Uit de analyse van enkele pollenmonsters blijkt dat de omgeving van de akkers in de Bronstijd een open karakter had. Dat betekent dat er weinig bomen stonden en vooral grasachtigen voorkwamen. Helaas zijn de voorkomende pollen vaak niet nader op soort te determineren. Hetzelfde geldt voor enkele pollen uit een kuil die nabij de akkers gegraven was: niet op soort te determineren maar wel duidelijk dat het graan is. Een week later werd er ook verkoold graan gevonden tussen de macrobotanische monsters. In een kuil werden enkele korrels van verkoolde gerst gevonden. In een andere kuil een korrel emmertarwe. Hoewel de hoeveelheden niet overdonderend zijn krijgt men langzaam een beeld van wat er verbouwd is in het oude Heiloo.

(Update) Zie ook: Open Monumentendag in Heiloo op de website van de Gemeente Heiloo

Maandag 31 augustus 2009 − bron: Zandzoom blog

2021-07-05 3500 jaar oude voetafdruk uit Zuiderloo voor altijd bewaard
2021-07-02 3500 jaar geleden liep in Heiloo iemand rond met schoenmaat 39.
2021-06-28 In nieuwbouw moeten school en kinderopvang komen
2021-05-04 4 mei toespraak Hans Romeyn
2021-04-27 Kranslegging, maar geen stille tocht in Heiloo op 4 mei
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2021-03-30 Wandelaars Heilooërbos willen overgangen open houden
2021-03-09 Bouwen in Heiloo: een onmogelijke puzzel, vinden ook de inwoners
2020-10-12 Interview Zandzoom l Alwin Snijders BPD

Meer nieuws met zandzoom zuiderloo archeologie monument


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: Paul Q. Brussée
bron: Paul Q. Brussée