Nieuws

Stichting Ouderenwerk wordt Stichting Welzijn

ARCHIEF: Donderdag 10 september 2009 De Stichting Ouderenwerk Heiloo gaat in de toekomst niet alleen werken voor ouderen. Bij een bredere doelgroep past de naam van de stichting niet meer. Voortaan zal men zich Stichting Welzijn Heiloo noemen.

Achtergrond van de naamswijziging is de in 2008 ingevoerde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het kader van deze wet krijgt de Stichting Welzijn Heiloo subsidie van de gemeente Heiloo. In de WMO wordt niet meer gesproken over ouderen, maar over ‘kwetsbare burgers’. Kwetsbaar is iedereen die zonder extra ondersteuning van de overheid onvoldoende mee kan doen in de maatschappij.

Soms zijn dat ouderen, maar ook mensen die chronisch ziek zijn, of bijvoorbeeld langdurig voor een partner moeten zorgen. Zij kunnen allemaal (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Ouderen blijven de voornaamste doelgroep, maar daarnaast wil men ook taken kunnen gaan uitvoeren voor andere groepen. Een goed voorbeeld daarvan is het ondersteunen van vrijwilligerswerk.

Omdat er nog veel geregeld moet worden, gaat men de nieuwe naam geleidelijk invoeren, net zoals men mogelijk andere taken geleidelijk zal oppakken. Een nieuwe website is inmiddels in de lucht op www.welzijnheiloo.nl

Donderdag 10 september 2009 − bron: Stichting Welzijn Heiloo

2020-10-14 Nieuwe reeks meet-ups moeten mantelzorg beter bespreekbaar maken
2020-09-05 Opbouwende workshops voor vrijwilligers en organisaties
2020-07-14 Kwijtschelding huur voor Cultuur, Sport en Welzijn
2020-04-14 Oud-zorgmedewerkers keren massaal vrijwillig terug in sector door coronacrisis
2020-04-04 Heiloo massaal aan de ‘borrel op afstand’
2020-02-11 Trefpunt en bieb Heiloo krijgen extra subsidie voor loonkosten
2019-12-19 Knallend het jaar uit: zo houdt jouw gemeente vuurwerkoverlast binnen de perken
2019-09-26 Aan de slag met verbeterpunten
2018-08-28 Nieuwe subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties

Meer nieuws met ouderen welzijn


Bron: Van Hollant
bron: Van Hollant
Bron: Van Hollant
bron: Van Hollant
Bron: Van Hollant
bron: Van Hollant
Bron: laura de ridder
bron: laura de ridder