Nieuws

Stichting Ouderenwerk wordt Stichting Welzijn

ARCHIEF: Donderdag 10 september 2009 De Stichting Ouderenwerk Heiloo gaat in de toekomst niet alleen werken voor ouderen. Bij een bredere doelgroep past de naam van de stichting niet meer. Voortaan zal men zich Stichting Welzijn Heiloo noemen.

Achtergrond van de naamswijziging is de in 2008 ingevoerde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het kader van deze wet krijgt de Stichting Welzijn Heiloo subsidie van de gemeente Heiloo. In de WMO wordt niet meer gesproken over ouderen, maar over ‘kwetsbare burgers’. Kwetsbaar is iedereen die zonder extra ondersteuning van de overheid onvoldoende mee kan doen in de maatschappij.

Soms zijn dat ouderen, maar ook mensen die chronisch ziek zijn, of bijvoorbeeld langdurig voor een partner moeten zorgen. Zij kunnen allemaal (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Ouderen blijven de voornaamste doelgroep, maar daarnaast wil men ook taken kunnen gaan uitvoeren voor andere groepen. Een goed voorbeeld daarvan is het ondersteunen van vrijwilligerswerk.

Omdat er nog veel geregeld moet worden, gaat men de nieuwe naam geleidelijk invoeren, net zoals men mogelijk andere taken geleidelijk zal oppakken. Een nieuwe website is inmiddels in de lucht op www.welzijnheiloo.nl

Donderdag 10 september 2009 − bron: Stichting Welzijn Heiloo

2022-07-11 Zorgrobots heilige graal voor werkdruk en personeelstekorten?
2022-07-04 Een asielzoekerscentrum in Alkmaar?
2022-03-17 Misschien verandert er toch nog iets in Heiloo.
2022-02-10 Een website om afspraakjes te maken in de buurt: een wandeling, even sporten.
2021-12-22 Woonafspraken met huurders en Kennemer Wonen
2021-05-21 Vacature Bestuurder Adviesraad Sociaal Domein
2021-04-13 De Burger- en Ondernemerspeiling
2020-10-14 Nieuwe reeks meet-ups moeten mantelzorg beter bespreekbaar maken
2020-09-05 Opbouwende workshops voor vrijwilligers en organisaties

Meer nieuws met ouderen welzijn


Bron: Van Hollant
bron: Van Hollant
Bron: Van Hollant
bron: Van Hollant
Bron: Van Hollant
bron: Van Hollant
Bron: laura de ridder
bron: laura de ridder