Nieuws

Oplossingen woonservicezone Overkerck nabij

ARCHIEF: Vrijdag 9 oktober 2009 De gemeente heeft aangegeven ‘oplossingsgericht’ om te gaan met een aantal zorgen van de klankbordgroep voor de woonservicezone Overkerck. Het betreft de opbouw op de noordelijke vleugel van het bestaande gebouw en de parkeerdruk.

Op verschillende locaties ontwikkelt de gemeente Heiloo woonservicezones. Het huidige woonzorgcentrum locatie Overkerck-Monique is een van die plekken en moet de centrale woonservicezone van Heiloo worden. De klankbordgroep bestaat uit direct omwonenden, (vertegenwoordigers van) beoogde gebruikers van de woonservicezone en diverse andere belangstellende inwoners uit Heiloo.

De beoogde opbouw kan een forse inbreuk op de privacy gaan vormen voor de bewoners van de Egelantier. De gemeente heeft deze kwestie inmiddels voorgelegd aan architect. Die ziet ‘kansen voor een oplossing’ en Viva! Zorgroep heeft aangegeven hieraan mee te willen werken.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen gepland volgens het parkeerbeleidsplan, maar de zorg is dat dit aantal onvoldoende zal zijn tijdens speciale gebeurtenissen zoals begrafenissen. Het advies van de klankbordgroep zal daarom voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad.

Vrijdag 9 oktober 2009 − bron: Woonservicezone Overkerck

2020-05-20 â€™Babbelbox’ voor bezoek aan oma bij Overkerck
2019-02-15 Parkeren op en rond de Vinkenbaan
2016-03-21 Oude eik bij Overkerck is nu echt geveld
2015-10-31 Nieuwbouw zorgcentrum Overkerck
2015-09-17 Noodwoningen Nieuw Varne in beeld voor vluchtelingen
2014-11-25 Met Gouden Dagen Heiloo naar het Cobra museum
2014-11-01 Politiestudenten bezorgen ouderen een leuke middag
2014-08-31 Pakhuis open met monumentenweekend
2014-06-21 Pakhuis Dekker opent de deuren

Meer nieuws met woonservice overkerck parkeren


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: ViVa! Zorggroep
bron: ViVa! Zorggroep
Bron: Uitkijkpost
bron: Uitkijkpost
Bron: Hans Couzijn
bron: Hans Couzijn