Nieuws

Afspraak sociale woningbouw gehaald

ARCHIEF: Donderdag 15 oktober 2009 De woningmarkt houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Wat de ene gemeente doet of nalaat kan gevolgen hebben voor de buurgemeenten. Daarom maken gemeenten en woningbouwcorporaties in een regio afspraken over de woningbouw.

De minimale woningbehoefte in noord-Kennemerland tot 2015 is 15.100 woningen. Naast de kwantiteit zijn er ook afspraken gemaakt over de kwaliteit en hoeveel woningen in het betaalbare segment gebouwd moeten worden. In Heiloo is in 2009 met de oplevering van de starterswoningen van het project Maalwater een flink aandeel sociale woningen gerealiseerd; het afgesproken aandeel sociale woningbouw in de periode 2005-2009 wordt ruim gehaald.

De geraamde woningbehoefte is in een recente prognose flink naar beneden bijgesteld. De provincie stelt momenteel een provinciale woonvisie op. Hieruit moet duidelijkheid komen welke woningbouwproductie in de provincie nodig is en of de provincie de regio Noord-Kennemerland een extra woningbouwtaakstelling (de Verstedelingsafspraken) op gaat leggen. Een actualisatie van de Regionale Woonvisie Noord-Kennemerland is dan ook wenselijk.

Donderdag 15 oktober 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2022-02-16 Nieuwbouwplan Ter Coulsterlaan in aangepaste vorm verder
2021-11-09 Bijna geen sociale woningbouw in Heiloo tot eind volgend jaar.
2021-10-01 Twee campings verdwijnen voor woningbouw.
2021-02-03 Provincie: BUCH denkt te makkelijk over stikstof
2020-10-30 Mooi dat GP Groot vertrekt van de Hoogeweg, vindt de politiek.
2020-04-15 In Heiloo wordt volop doorgebouwd: 150 huizen op stapel in Zuiderloo
2020-03-09 ’Sociaal bouwen op kleine locaties in Heiloo’
2019-07-08 Volgende stap gezet in gebiedsontwikkeling Zandzoom
2018-05-09 Zuiderloo en Zandzoom Heiloo op tv

Meer nieuws met woningbouw


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000