Nieuws

Geen extra vervuiling Zuiderloo

ARCHIEF: Dinsdag 27 oktober 2009 De uitslag van het aanvullende grondwateronderzoek in Zuiderloo is bekend. Er zijn geen andere stoffen in het grondwater aangetroffen. Bewoners en gemeenteraad zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

De provincie had de gemeente opgedragen nog een extra onderzoek te doen naar een zevental stoffen, omdat deze ook gebruikt zouden kunnen zijn voor gewasbescherming. Deze stoffen zijn dus niet aangetroffen. De direct omwonenden zijn gisteren over de uitslag geïnformeerd; ook de gemeenteraad heeft gisteren een notitie hierover gekregen.

De provincie kan nu de aanvraag voor de beschikking over de verontreiniging verder in behandeling nemen. Nadat de beschikking is verleend zal de gemeente een saneringsplan opstellen. Als dit plan is goedgekeurd zal de daadwerkelijke sanering kunnen beginnen.

Dinsdag 27 oktober 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-23 Nieuw plan Zandzoom moet in het voorjaar klaar zijn.
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-10-06 Vernietiging plan Zandzoom kost Heiloo zeker vier ton.
2021-09-14 Geen besluitvorming over aansluiting A9 bij Heiloo
2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-07-05 3500 jaar oude voetafdruk uit Zuiderloo voor altijd bewaard
2021-06-28 In nieuwbouw moeten school en kinderopvang komen
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo
2021-03-09 Bouwen in Heiloo: een onmogelijke puzzel, vinden ook de inwoners

Meer nieuws met zandzoom zuiderloo


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: JS @Heiloo 🇳🇱
bron: JS @Heiloo 🇳🇱
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling