Nieuws

Nog geen referendum in Heiloo

ARCHIEF: Woensdag 11 november 2009 Deze week stond een initiatiefvoorstel van Heiloo 2000 voor het invoeren van een referendum op de agenda van de gemeenteraad. Het voorstel riep veel vragen op en heeft het niet gehaald.

De CDA fractie is niet overtuigd van de meerwaarde. "Zeker niet in verhouding met de aanzienlijke kosten voor een eventueel referendum. De basis voor een goede volksvertegewoordiging ligt volgens ons in een open oog en oor voor en met de burgers van Heiloo. Op basis daarvan zal je als volksvertegenwoordiger de balans op moeten maken en tot een keuze moeten komen. Een referendum werkt simplificatie in de hand en kan zelfs een excuus vormen voor raadsleden om hun verantwoordelijkheid te ontlopen," zo stelt de fractie op haar weblog.

Cees Rootjes van de PvdA is niet principieel tegen referenda. "Alle middelen die de inwoners dichter bij de politiek kunnen brengen dragen wij een warm hart toe. De vraag of een referendum hiertoe behoort hangt af van de vraag welke onderwerpen je bereid bent referendabel te maken en wat de burger er mee opschiet. Bij een referendum kun je immers alleen maar ja of neen stemmen. Nuanceringen zijn niet mogelijk. Het voorstel zoals dat gisteravond besproken is, biedt niet veel mogelijkheden om ooit tot een referendum te komen."

Ook een motie van de heer Gomes (NCPN) voor een éénmalige uitkering van 75 euro aan de minima van Heiloo in de maand december, haalde het niet. Het is volgens het CDA bij wet verboden een dergelijke categorale uitkering te verstrekken. Daarnaast vindt men dat Heiloo een ruim minimabeleid kent, waaraan bovendien actief invulling wordt gegeven.

Woensdag 11 november 2009 − bron: CDA Heiloo

2020-12-15 Uitslag enquête nieuwe burgemeester
2020-11-04 Bezoek Commissaris van de Koning
2020-11-03 Raad Heiloo schrapt 1,7 miljoen voor afslag A9
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’

Meer nieuws met gemeenteraad


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000