Nieuws

Nog geen referendum in Heiloo

ARCHIEF: Woensdag 11 november 2009 Deze week stond een initiatiefvoorstel van Heiloo 2000 voor het invoeren van een referendum op de agenda van de gemeenteraad. Het voorstel riep veel vragen op en heeft het niet gehaald.

De CDA fractie is niet overtuigd van de meerwaarde. "Zeker niet in verhouding met de aanzienlijke kosten voor een eventueel referendum. De basis voor een goede volksvertegewoordiging ligt volgens ons in een open oog en oor voor en met de burgers van Heiloo. Op basis daarvan zal je als volksvertegenwoordiger de balans op moeten maken en tot een keuze moeten komen. Een referendum werkt simplificatie in de hand en kan zelfs een excuus vormen voor raadsleden om hun verantwoordelijkheid te ontlopen," zo stelt de fractie op haar weblog.

Cees Rootjes van de PvdA is niet principieel tegen referenda. "Alle middelen die de inwoners dichter bij de politiek kunnen brengen dragen wij een warm hart toe. De vraag of een referendum hiertoe behoort hangt af van de vraag welke onderwerpen je bereid bent referendabel te maken en wat de burger er mee opschiet. Bij een referendum kun je immers alleen maar ja of neen stemmen. Nuanceringen zijn niet mogelijk. Het voorstel zoals dat gisteravond besproken is, biedt niet veel mogelijkheden om ooit tot een referendum te komen."

Ook een motie van de heer Gomes (NCPN) voor een éénmalige uitkering van 75 euro aan de minima van Heiloo in de maand december, haalde het niet. Het is volgens het CDA bij wet verboden een dergelijke categorale uitkering te verstrekken. Daarnaast vindt men dat Heiloo een ruim minimabeleid kent, waaraan bovendien actief invulling wordt gegeven.

Woensdag 11 november 2009 − bron: CDA Heiloo

2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad
2022-03-30 Afscheid gemeenteraad

Meer nieuws met gemeenteraad


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH