Nieuws

Regionale aanpak maatschappelijke ondersteuning

ARCHIEF: Donderdag 26 november 2009 De wethouders Wmo van Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer hebben een gezamenlijke verklaring onderschreven, waarin wordt afgesproken welke zaken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regionaal worden opgepakt.

Op veel gebieden werken gemeenten samen om adequate ondersteuning van inwoners te bieden. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is deze samenwerking intensiever geworden. Gemeenten realiseren zich dat de ondersteuning niet stopt bij de gemeentegrens. Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, kunnen gemeenten meer voor hun inwoners betekenen, met het doel om iedereen aan de samenleving deel te laten nemen.

Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Zo mogelijk geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet kan, moeten zij kunnen rekenen op voorzieningen dicht bij huis. De gemeenten hebben aangegeven welke voorzieningen lokaal of regionaal dienen te worden georganiseerd. In de komende twee jaar zijn mantelzorg, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, huiselijk geweld, wonen, welzijn en zorg en de pakketmaatregel AWBZ de speerpunten.

De acht gemeenten in Noord-Kennemerland hebben zich met de handtekening van hun wethouder Wmo verbonden aan een gezamenlijke Wmo-aanpak. Een aanpak die meer aansluit bij de behoeften van de bewoners en een flinke impuls geeft aan de kwaliteit en afstemming van het hulpaanbod.

Donderdag 26 november 2009 − bron: Gemeente Alkmaar

2020-10-05 Versterkt u de adviesraad Sociaal Domein?
2019-12-18 Eigen bijdrage Wmo-ondersteuning in 2020
2019-07-21 Adviesraad Sociaal Domein Heiloo zoekt nieuwe leden
2019-04-17 Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden
2018-06-20 CliĆ«nt ervaringsonderzoek Wmo
2017-04-28 Meer maatwerk dankzij samenbrengen regels voor ondersteuning en hulp
2016-06-24 Gemeente voert hulp bij huishouden uit zoals bedoeld
2015-04-18 Kom kennismaken met Sociaal team Heiloo
2014-09-09 Subsidie voor sociale marktplaats

Meer nieuws met maatschappelijke ondersteuning regionale samenwerking