Nieuws

Ontwerp bestemmingsplan Middengebied

ARCHIEF: Woensdag 2 december 2009 Vanaf donderdag 3 december ligt het ontwerpbestemmingsplan Middengebied ter inzage voor een periode van zes weken. Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard, wat inhoudt dat de bestaande situatie of wat al is vergund, als uitgangspunt is genomen bij het bestemmen.

Het plangebied van het bestemmingsplan Middengebied wordt aan de westzijde begrensd door het spoor, aan de noordzijde door de achtergrens van de woningen aan de Bergenstraat, de Ter Coulsterlaan en het verlengde daarvan in oostelijke richting tot aan de Kennemerstraatweg, aan de oostzijde door de Kennemerstraatweg en aan de zuidzijde door de Zevenhuizerlaan.

Het plangebied is grotendeels bestemd als ‘Wonen’. De bebouwing aan de Heerenweg, Stationsweg en Kennemerstraatweg is voor het grootste gedeelte ondergebracht in de bestemming ‘Gemengd’, waarbinnen meer mogelijk is dan wonen alleen. De voortuinen zijn veelal bestemd als ‘Tuin’. Op het overige deel van de erven kunnen binnen de bestemming ‘Wonen’ of ‘Gemengd’ aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd. Op de scholen en de begraafplaats is de bestemming ‘Maatschappelijk’ van toepassing. Het stationsgebied kent de bestemming ‘Centrum’ die verschillende functies mogelijk maakt. Verder biedt het bestemmingsplan regels voor de toekomstige ontwikkeling van de zogeheten locatie Rehoboth aan de Holleweg.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 3 december gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan in de genoemde periode ook ter inzage in de leeszaal van de bibliotheek Heiloo, Westerweg 250, geopend dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 20.30 uur, woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.heiloo.nl, bij ‘Plannen en projecten’ onder ‘Bestemmingsplannen'

Woensdag 2 december 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2022-06-04 Automobiliste rijdt vijver in op Landgoed Willibrordus
2022-05-16 Bierketels, bars, meubilair, kookgerei.
2022-05-12 Fietser raakt gewond bij aanrijding door vrachtwagen
2022-05-11 De Vennewatersweg in Heiloo gaat voorlopig niet op de schop.
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-03-31 Fietser geschept in Heiloo: slachtoffer belandt op voorruit auto
2022-03-22 Scooterrijder gewond na val Kennemerstraatweg
2022-03-07 583 boetes uitgedeeld bij verkeerscontroles Heiloo
2022-02-16 Nieuwbouwplan Ter Coulsterlaan in aangepaste vorm verder

Meer nieuws met bestemmingsplan ter coulster kennemerstraatweg zevenhuizerlaan


Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Ronald Sunnotel
bron: Ronald Sunnotel