Nieuws

Vandalisme tijdens feestdagen

ARCHIEF: Dinsdag 15 december 2009 Vernielingen aan gebouwen, bushokjes, lantaarnpalen, graffiti en zwerfvuil kosten jaarlijks veel geld. Rondom de komende feestdagen besteedt de gemeente extra aandacht aan de problematiek rond vandalisme.

Scholen hebben regelmatig te maken met vernielingen. Soms komt er tijdens het voetballen op het schoolplein een bal op het dak en klimmen jongeren op het dak. Dit is geen bewust vandalisme, maar heeft wel tot gevolg dat er beschadigingen optreden. In overleg met de scholen bekijken gemeente en politie of er maatregelen getroffen kunnen worden om dit te voorkomen. Wat ernstiger is, dat er expres vernielingen worden gepleegd: ruiten worden ingegooid, brandjes gesticht of speeltoestellen vernield. Dit is ontoelaatbaar en wil men zoveel mogelijk bestrijden.

De gemeente heeft overlegd met de politie en scholen over preventiemaatregelen, met name voor de komende kerstvakantie. De gemeentelijke toezichthouders en de politie controleren de schoolpleinen extra deze periode. De scholen zorgen ervoor dat afvalcontainers worden binnengezet en brievenbussen worden verwijderd en veel scholen besteden in hun nieuwsbrief aandacht aan het voorkomen of beperken van vandalisme. Ook besteden scholen in hun lessen aandacht aan de vernielingen die vuurwerk kan veroorzaken.

Dinsdag 15 december 2009 − bron: Gemeente Heiloo

2021-01-08 Jongerenraad Heiloo zoekt enthousiaste leden
2020-12-12 Politie beÃĢindigt feestje van groep jongeren in huis
2020-07-14 Zomercampagne NIX van start!
2020-06-30 Kaartverkoop Zomerspelen gestart!
2020-03-09 Meld je aan voor de jongerenraad!
2019-07-15 De Bottels in De Oude Keuken
2019-03-06 Nieuwe website voor jongeren uit de BUCH-gemeenten
2018-07-17 Museum krijgt bijzondere Romeinse armband van jonge schatzoekers: ''Ik dacht eerst dat ik rijk was''
2018-04-28 Jeugd geeft advies over jongeren in armoede

Meer nieuws met vandalisme jongeren


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: OBS De Springschans
bron: OBS De Springschans
Bron: ParlanJeugdhulp
bron: ParlanJeugdhulp