Nieuws

Eerste debat geeft geen duidelijkheid

ARCHIEF: Maandag 8 februari 2010 Afgelopen woensdag hebben de vertegenwoordigers van de diverse politieke groeperingen hun eerste verkiezingsdebat op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart gevoerd. Op zijn weblog geeft PvdA lijstrekker Cees Rootjes een korte samenvatting.

Het debat was georganiseerd door Stichting Welzijn Heiloo, Muziek- en dansschool, Stichting Jeugd en jongerenwerk Heiloo, Bibliotheek en Peuterspeelzalen. De verwachting vooraf was dat het debat vooral zou gaan om de vraag wat eventuele bezuinigingen de komende jaren betekent voor de diverse instellingen, zo meldt Rootjes. Deze vraag kwam niet echt aan de orde en bleef een beetje onder het maaiveld hangen.

De vijf instellingen zijn in Heiloo van groot belang. Naar het idee van Rootjes hebben de instellingen een keten met elkaar en die ketensamenwerking zou door de gemeente meer moeten worden uitgewerkt. De instellingen kunnen op vele gebieden van overheidstaken de ogen en oren zijn. Voor zover nog niet geregeld heeft de gemeente een taak om te zorgen dat gebruikmaken van deze instellingen laagdrempelig is.

Rootjes: "Een interessant gegeven voor de toekomst die absoluut uitwerking verdient. In die zin was het debat van afgelopen woensdag erg nuttig. Of de aanwezigen een goed beeld hebben gekregen van wat de diverse partijen willen, betwijfel ik. De onderlinge verschillen tussen partijen zijn daarvoor te gering."

Maandag 8 februari 2010 − bron: Cees Rootjes

2022-09-27 Bouw 46 appartementen Ter Coulster kan sneller, zegt raad Heiloo
2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad
2022-03-30 Afscheid gemeenteraad
2022-03-21 Verkenner Sicko Heldoorn kijkt naar de ’best werkbare meerderheid’ in Heiloo.
2022-03-21 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 officieel vastgesteld

Meer nieuws met pvda debat verkiezingen gemeenteraad


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH