Nieuws

Eerste debat geeft geen duidelijkheid

ARCHIEF: Maandag 8 februari 2010 Afgelopen woensdag hebben de vertegenwoordigers van de diverse politieke groeperingen hun eerste verkiezingsdebat op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart gevoerd. Op zijn weblog geeft PvdA lijstrekker Cees Rootjes een korte samenvatting.

Het debat was georganiseerd door Stichting Welzijn Heiloo, Muziek- en dansschool, Stichting Jeugd en jongerenwerk Heiloo, Bibliotheek en Peuterspeelzalen. De verwachting vooraf was dat het debat vooral zou gaan om de vraag wat eventuele bezuinigingen de komende jaren betekent voor de diverse instellingen, zo meldt Rootjes. Deze vraag kwam niet echt aan de orde en bleef een beetje onder het maaiveld hangen.

De vijf instellingen zijn in Heiloo van groot belang. Naar het idee van Rootjes hebben de instellingen een keten met elkaar en die ketensamenwerking zou door de gemeente meer moeten worden uitgewerkt. De instellingen kunnen op vele gebieden van overheidstaken de ogen en oren zijn. Voor zover nog niet geregeld heeft de gemeente een taak om te zorgen dat gebruikmaken van deze instellingen laagdrempelig is.

Rootjes: "Een interessant gegeven voor de toekomst die absoluut uitwerking verdient. In die zin was het debat van afgelopen woensdag erg nuttig. Of de aanwezigen een goed beeld hebben gekregen van wat de diverse partijen willen, betwijfel ik. De onderlinge verschillen tussen partijen zijn daarvoor te gering."

Maandag 8 februari 2010 − bron: Cees Rootjes

2020-12-15 Uitslag enquête nieuwe burgemeester
2020-12-15 Stemmen in coronatijd
2020-11-29 Gemeenten druk met voorbereidingen voor Tweede Kamerverkiezingen
2020-11-04 Bezoek Commissaris van de Koning
2020-11-03 Raad Heiloo schrapt 1,7 miljoen voor afslag A9
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-03-02 PvdA, Heiloo Lokaal en D66 willen nu ook geen behandeling A9 en Zandzoom

Meer nieuws met pvda debat verkiezingen gemeenteraad


Bron: Heiloo Lokaal
bron: Heiloo Lokaal
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman