Nieuws

Eerste debat geeft geen duidelijkheid

ARCHIEF: Maandag 8 februari 2010 Afgelopen woensdag hebben de vertegenwoordigers van de diverse politieke groeperingen hun eerste verkiezingsdebat op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart gevoerd. Op zijn weblog geeft PvdA lijstrekker Cees Rootjes een korte samenvatting.

Het debat was georganiseerd door Stichting Welzijn Heiloo, Muziek- en dansschool, Stichting Jeugd en jongerenwerk Heiloo, Bibliotheek en Peuterspeelzalen. De verwachting vooraf was dat het debat vooral zou gaan om de vraag wat eventuele bezuinigingen de komende jaren betekent voor de diverse instellingen, zo meldt Rootjes. Deze vraag kwam niet echt aan de orde en bleef een beetje onder het maaiveld hangen.

De vijf instellingen zijn in Heiloo van groot belang. Naar het idee van Rootjes hebben de instellingen een keten met elkaar en die ketensamenwerking zou door de gemeente meer moeten worden uitgewerkt. De instellingen kunnen op vele gebieden van overheidstaken de ogen en oren zijn. Voor zover nog niet geregeld heeft de gemeente een taak om te zorgen dat gebruikmaken van deze instellingen laagdrempelig is.

Rootjes: "Een interessant gegeven voor de toekomst die absoluut uitwerking verdient. In die zin was het debat van afgelopen woensdag erg nuttig. Of de aanwezigen een goed beeld hebben gekregen van wat de diverse partijen willen, betwijfel ik. De onderlinge verschillen tussen partijen zijn daarvoor te gering."

Maandag 8 februari 2010 − bron: Cees Rootjes

2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-03-02 PvdA, Heiloo Lokaal en D66 willen nu ook geen behandeling A9 en Zandzoom
2020-02-29 Oppositiepartijen in Heiloo vrezen na vernietigen bestemmingsplan A9 voor fors minder woningen in Zandzoom
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo
2020-02-19 Oud-onderwijsminister Jos van Kemenade (82) overleden
2020-02-19 Minister van Staat Jos van Kemenade (PvdA) overleden in zijn woonplaats Heiloo

Meer nieuws met pvda debat verkiezingen gemeenteraad


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: PvdA-Heiloo
bron: PvdA-Heiloo