Nieuws

Hogere geluidbelasting Campinaterrein

ARCHIEF: Woensdag 3 maart 2010 De gemeente Heiloo is voornemens hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen voor de nieuwbouw van woningen binnen het bestemmingsplan Campina terrein. De geprojecteerde woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van of de Kennemerstraatweg of de Kanaalweg.

Alle wegen, met uitzondering van de 30 kilometer per uur-wegen, zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, welke binnen een dergelijke zone langs een weg zijn gelegen, dienen op een zodanige afstand van de weg te zijn gelegen dat de geluidbelasting niet te hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt).

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van het wegverkeer op de Kennemerstraatweg of als gevolg van het wegverkeer op de Kanaalweg, een hogere geluidbelasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is echter lager dan de, in de Wet geluidhinder aangegeven, maximale ontheffingswaarde. Burgemeester en wethouders zijn van plan om voor de te realiseren woningen binnen het bestemmingsplan, op grond van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen van 50 respectievelijk 56 dB.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 4 maart gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Het ontwerpbesluit kunt u ook bekijken op www.heiloo.nl/Actueel/Plannen en projecten.

Woensdag 3 maart 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2016-12-09 Monumentale schoorsteen Campina Heiloo blijft toch staan
2016-12-08 Melco overeenkomst getekend: schoorsteen blijft behouden
2016-04-04 Lot schoorsteen Campina onzeker
2016-01-22 Strijd voor behoud schoorsteen Campina: "Een baken in Heiloo"
2015-10-07 Voorproeven van het Melco-plan
2015-07-24 Toch woningen op plek Campina
2015-07-16 82 Woningen op Campina-terrein
2014-10-03 Spooktocht door oude melkfabriek
2014-03-06 Ooievaars op schoorsteen melkfabriek

Meer nieuws met campina


Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering
Bron: Nico Adrichem
bron: Nico Adrichem
Bron: Woningmarkt-NL
bron: Woningmarkt-NL
Bron: HBB Groep B.V.
bron: HBB Groep B.V.