Nieuws

Politiek pleit voor informateur

ARCHIEF: Woensdag 10 maart 2010 Afgelopen maandag waren alle politieke partijen, op uitnodiging van Heiloo-2000, bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. Onder grote belangstelling werd in een korte bijeenkomst een eerste inventarisatie gehouden van de speerpunten die de verschillende partijen de komende vier jaar hebben.

De diverse partijen hebben hun standpunten nogmaals uitgelegd en de aanstelling van een informateur werd door de huidige coalitie bepleit. Vanwege de ingrijpende bezuinigingen die verwacht worden, is het belangrijk een stabiele coalitie te hebben.

Cees Rootjes van de PvdA schrijft op zijn weblog: "Het is van belang dat de omvang van de bezuinigingen naar de stand van nu in beeld worden gebracht. Dit is een taak voor een informateur. Op basis van het voorlopige beeld van de bezuinigingen kan een gesprek worden aangegaan met de diverse partijen. Dat is zinvoller dan vanuit de onbekende iets gaan roepen over mogelijke bezuinigingen. Een coalitieakoord schrijven zonder inzicht is een slecht akkoord. Het is daarom in mijn ogen veel te vroeg om te kijken wie met wie een coalitie wil vormen. Er zal voorwerk moeten worden gedaan."

Theo van Beek schrijft op de VVD website: "VVD Heiloo wil daarom een daadkrachtig, stabiel en ervaren college dat in staat is draagvlak te creëren. Stelt daarom en gezien het grote belang en de omvang van de uitdaging voor een informateur te benoemen die langs alle partijen gaat om te inventariseren waar de accenten liggen en zich te beperken tot de meest essentiële punten. De informateur komt van buiten maar heeft wel binding met Heiloo."

Woensdag 10 maart 2010 − bron: Diverse

2021-12-03 Peter Croux opvolger van Ko Hemminga voor de PvdA
2021-11-23 Nieuw plan Zandzoom moet in het voorjaar klaar zijn.
2021-11-03 Eigen volk eerst in de woningwereld.
2021-10-29 Herstelfonds Heiloo: € 500.000 uitgegeven
2021-10-01 Participatie op de agenda
2021-10-01 Eerst raadsinformatiemarkt gemeenteraad 4 oktober
2021-09-27 Informatiemarkt van de raad op maandag 4 oktober
2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-08-15 ’Via schaken leer je, dat er verschillende oplossingen zijn’.

Meer nieuws met gemeenteraad


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000