Nieuws

Gomes constructief in coalitievorming

ARCHIEF: Vrijdag 9 april 2010 Er zijn deze week besprekingen geweest tussen de politieke partijen die een coalitie proberen te vormen, en ambtenaren van de gemeente Heiloo. De gesprekken worden volgende week voortgezet en leiden dan naar men hoopt tot een akkoord.

Vertegenwoordigers van de partijen Heiloo-2000, D66-GroenLinks en NCPN zijn nog steeds in overleg. Er is nog geen witte rook, maar er wordt voortgang geboekt. De lijst van hoofdlijnen beslaat een kleine 10 punten. Over een aantal daarvan is al overeenstemming bereikt.

Dick Bergmans van Heiloo-2000 is positief en hoopt dat er eind volgende week een akkoord op de hoofdlijnen is. Hij noemt daarbij de opstelling van NCPN constructief. Er worden geen claims op wethoudersposten gelegd, de duale insteek staat buiten kijf. “De wethouders zullen worden gezocht bij de taak, niet omgekeerd,” zegt Bergmans.

Het overleg met de ambtenaren over economische/financiële paragraaf wordt maandag voortgezet. De benodigde bezuinigingen worden geschat tussen de 1,0 en 3,5 miljoen euro. Bergmans: “Dat betekent in het ergste geval 10% van het huishoudboekje van de gemeente. Politieke keuzes zijn dan onontkoombaar.”

Vrijdag 9 april 2010 − bron: Heiloo-2000

2020-12-15 Uitslag enquête nieuwe burgemeester
2020-11-04 Bezoek Commissaris van de Koning
2020-11-03 Raad Heiloo schrapt 1,7 miljoen voor afslag A9
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-09 ’Sociaal bouwen op kleine locaties in Heiloo’
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo

Meer nieuws met gemeenteraad coalitie


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman