Nieuws

CDA: nieuwe informatieronde nodig

ARCHIEF: Vrijdag 23 april 2010 Ondanks een goede campagne noemt het CDA de uitslag de gemeenteraadsverkiezing toch teleurstellend. De invloed van de val van het kabinet heeft daarbij zeker een rol gespeeld. Men laat zich hierdoor niet ontmoedigen, de 3 zetels zijn behouden en men blijft betrokkenheid tonen bij het bestuur en de inwoners van Heiloo.

Het CDA is niet enthousiast over de aanpak die is gevolgd om tot een nieuwe coalitie te komen. Elly Beens zegt namens de CDA fractie: “Ondanks een raadsmeerderheid die pleitte voor een onafhankelijke informateur, hebben deze partijen gekozen voor 2 informateurs uit hun eigen gelederen. Achteraf gezien had meer tijd en energie gestoken moeten worden in het onderzoek naar de onderlinge gevoeligheden. Openbare bijeenkomsten zijn geen goed middel om die zaken boven tafel te krijgen.”

De huidige coalitie verweten dat zij elkaar vasthouden. Beens: ”Niets is minder waar. Het CDA heeft in de derde openbare bijeenkomst aangegeven besprekingen te willen starten om te kijken of een coalitie met H2000, DGL en PvdA mogelijk is. Maar omdat de PvdA afhaakte, was meedoen voor het CDA geen optie: kleine partij uit de huidige coalitie, bestaand beleid verdedigen, veel water bij de wijn wat betreft de uitgangspunten. De opstelling van Heiloo-2000 en D66-GroenLinks zorgt ervoor dat er geen goede mix tussen oud en nieuw tot stand komt.”

Bij de coalitie die men probeert te vormen met de NCPN zet het CDA vraagtekens. “Heiloo-2000 en D66-GroenLinks maken zich blijkbaar niet druk over de uitgangspunten van de NCPN en de geschiedenis van deze partij,” aldus Beens.

“Wij zien weinig vooruitgang. Al ruim 6 weken zijn verstreken en nog steeds is er geen zicht op een nieuw college. Het beste voor Heiloo is een daadkrachtig en stabiel bestuur , dat kan rekenen op een breed draagvlak in de raad,” zegt Beens. “Een hernieuwde informatieronde onder leiding van een onafhankelijke gezaghebbende informateur.”

Vrijdag 23 april 2010 − bron: CDA Heiloo

2020-12-15 Uitslag enquête nieuwe burgemeester
2020-11-04 Bezoek Commissaris van de Koning
2020-11-03 Raad Heiloo schrapt 1,7 miljoen voor afslag A9
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-09 ’Sociaal bouwen op kleine locaties in Heiloo’
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo

Meer nieuws met gemeenteraad coalitie


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman