Nieuws

Romeyn zoekt informateur

ARCHIEF: Maandag 26 april 2010 Burgemeester Hans Romeyn gaat niet zelf als intermediair optreden om de vastgelopen coalitiebesprekingen in Heiloo vlot te trekken. Wel heeft hij zich bereid getoond binnen zijn netwerk op zoek te gaan naar een onafhankelijke informateur.

De afgelopen weken heeft D66-GroenLinks samen met Heiloo-2000 en de NCPN gesprekken gevoerd om tot een coalitie te komen. Deze coalitie zou 10 van de 19 zetels tellen en alle partijen beseften dat in deze zwaardere tijden een breedgedragen college de voorkeur verdient. De VVD, het CDA en de PvdA zijn niet ingegaan op de uitnodiging om hun bijdrage te geven aan het samenstellen van een breed programma waarin hun speerpunten mogelijk ook meegenomen konden worden.

De enige opening is de aanstelling van een nieuwe onafhankelijke informateur. D66-GroenLinks, Heiloo-2000 en de NCPN hebben de afgelopen weken ook met de ambtelijke organisatie gesproken. Daarbij is de indruk bevestigd dat er een stevig bestuur moet aantreden dat kan rekenen op een breed draagvlak, zeker omdat er naast toekomstige bezuinigingen ook grote (financiële) risico’s zijn, met name op het gebied van de grondpolitiek. Men gaat daarom akkoord met een nieuwe onafhankelijke informateur die op de steun van alle partijen kan rekenen.

Maandag 26 april 2010 − bron: Noordhollands Dagblad

2020-12-15 Uitslag enquête nieuwe burgemeester
2020-11-04 Bezoek Commissaris van de Koning
2020-11-03 Raad Heiloo schrapt 1,7 miljoen voor afslag A9
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-09 ’Sociaal bouwen op kleine locaties in Heiloo’
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo

Meer nieuws met gemeenteraad coalitie


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman