Nieuws

Nieuwe coalitie voor Heiloo

ARCHIEF: Maandag 10 mei 2010 Vier partijen, Heiloo-2000, D66/GroenLinks, CDA en PvdA gaan samen de nieuwe coalitie voor Heiloo vormen. Er komt een coalitieakkoord, op basis daarvan worden de portefeuilles onder drie wethouders verdeeld en worden de wethouders voorgedragen en benoemd in een raadsvergadering.

Belangrijke pijlers voor het te vormen college zijn stabiliteit, draagvlak en slagkracht. CDA en PvdA leveren elk een wethouder en Heiloo-2000 en D66/GroenLinks leveren samen de derde wethouder. In het coalitieakkoord wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- Het karakter van Heiloo behouden
- Participatie: samen met inwoners
- Communicatie met de inwoners op een hoger plan brengen
- Structurele bezuinigingen
- Herbezinning op gemeentelijke taken
- Het herijken van de grote projecten

Als straks het coalitieakkoord gereed is, dan wordt het aangeboden aan de raad. Op dat moment worden ook de drie nieuwe wethouders voorgedragen en benoemd. De datum van deze vergadering wordt later vastgesteld. Nadat de wethouders zijn benoemd, gaan zij gezamenlijk een collegeprogramma schrijven.

Maandag 10 mei 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2020-03-09 ’Sociaal bouwen op kleine locaties in Heiloo’
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
2019-08-03 Communistische splinter viert twintigjarig bestaan in Oldambt
2019-07-03 Kadernota Heiloo: Sluitende begroting voor 2020 en 2021
2019-04-17 Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden
2019-04-17 College legt grondstoffenplan voor aan gemeenteraad

Meer nieuws met coalitie gemeenteraad


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn