Nieuws

Nieuwe coalitie voor Heiloo

ARCHIEF: Maandag 10 mei 2010 Vier partijen, Heiloo-2000, D66/GroenLinks, CDA en PvdA gaan samen de nieuwe coalitie voor Heiloo vormen. Er komt een coalitieakkoord, op basis daarvan worden de portefeuilles onder drie wethouders verdeeld en worden de wethouders voorgedragen en benoemd in een raadsvergadering.

Belangrijke pijlers voor het te vormen college zijn stabiliteit, draagvlak en slagkracht. CDA en PvdA leveren elk een wethouder en Heiloo-2000 en D66/GroenLinks leveren samen de derde wethouder. In het coalitieakkoord wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- Het karakter van Heiloo behouden
- Participatie: samen met inwoners
- Communicatie met de inwoners op een hoger plan brengen
- Structurele bezuinigingen
- Herbezinning op gemeentelijke taken
- Het herijken van de grote projecten

Als straks het coalitieakkoord gereed is, dan wordt het aangeboden aan de raad. Op dat moment worden ook de drie nieuwe wethouders voorgedragen en benoemd. De datum van deze vergadering wordt later vastgesteld. Nadat de wethouders zijn benoemd, gaan zij gezamenlijk een collegeprogramma schrijven.

Maandag 10 mei 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2022-07-04 Een asielzoekerscentrum in Alkmaar?
2022-05-24 De ’ja-ja sticker’ komt er aan in Heiloo, voor volgend jaar
2022-05-18 Maarten Poorter wordt de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard
2022-05-11 Heiloo krijgt na de zomer een officiële kinderburgemeester
2022-05-03 Overeenkomst voor bouw 15 woningen Raadhuisweg
2022-04-01 Installatie van de nieuwe gemeenteraad
2022-03-30 Afscheid gemeenteraad
2022-03-21 Verkenner Sicko Heldoorn kijkt naar de ’best werkbare meerderheid’ in Heiloo.
2022-03-21 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 officieel vastgesteld

Meer nieuws met coalitie gemeenteraad


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: LAURA VVH
bron: LAURA VVH
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000