Nieuws

Nieuwe college bijna klaar

ARCHIEF: Dinsdag 8 juni 2010 HEILOO - Na de unieke uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en de langlopende coalitievorming is het eindelijk zover. Volgende week staat de installatie van het nieuwe college en de bespreking van het programma op de agenda van de gemeenteraad.

Eind mei werd er nog onderhandeld over het programma voor het nieuwe college, zo meldt de PvdA Heiloo op haar website. Hoewel het bedrag voor de bezuinigingen nog niet vaststond, was al wel afgesproken dat er een ‘reshuffling’ in de ambtelijke organisatie moest plaatsvinden. De organisatiestructuur, die dateert van 1994, moet worden doorgelicht en er moet wellicht op leidinggevend niveau worden ‘ingedikt’.

Ook moeten kerntaken van de gemeente worden heroverwogen en moet worden gedacht aan het afstoten of privatiseren van taken. Als voorbeelden werden hierbij het zwembad en de sporthal genoemd. Ook zou de rekenrente kunnen worden aangepast, weliswaar een boekhoudkundige operatie, maar wel met een positief effect op de begroting. Pikant was de – tussen de coalitiepartijen nog zeker niet afgesloten – discussie over de NUON-gelden: 11,1 miljoen euro aan opbrengsten door verkoop van aandelen van de gemeente Heiloo. D66/GroenLinks wilde dit bedrag bestemmen voor maatregelen in de sfeer van duurzaamheid, de PvdA was hier tegen.

Verder waren plannen voor de bouw van huizen in Zuiderloo en Zandzoom – zeker ook door de economische crisis – sterk vertraagd. PvdA-er Cees Rootjes zei dat hij dacht dat er in 2014, aan het eind van de nieuwe collegeperiode, nog niet één woning in het Zuiderloo zou staan. Maar daar had de gemeente wel gekocht voor 40 euro per vierkante meter. Als dat allemaal weer verkocht zou moeten worden, en dan als agrarische grond, zou er een verlies van zo’n 20 miljoen euro genomen moeten worden. En moet er dan nog wel een afslag van de A9 komen? D66/GroenLinks vindt dat die kan worden afgeblazen. Verder stond al in het coalitieakkoord dat het Looplein en het Stationsplein autovrij moeten worden en dat de prijzen van snippergroen verlaagd moeten worden.

De wethouders worden naar verwachting de heren Jacob Ouderkerken (PvdA) en Hero Veger (CDA), en de nog onbekende mevrouw Désirée Schmalschläger, de fractievoorzitter van Groenlinks-PvdA in De Bilt. De installatie van het nieuwe college en de bespreking van het coalitieprogramma staan op de agenda van de raadsvergadering van maandagavond 14 juni 2010.

Update: het coalitieakkoord is rond en wordt vanavond ondertekend, de heren en dame hierboven worden inderdaad als wethouders voorgedragen.

Dinsdag 8 juni 2010 − bron: PvdA Heiloo

2020-11-04 Bezoek Commissaris van de Koning
2020-11-03 Raad Heiloo schrapt 1,7 miljoen voor afslag A9
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-09 ’Sociaal bouwen op kleine locaties in Heiloo’
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’

Meer nieuws met gemeenteraad coalitie


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman