Nieuws

Coalitieakkoord getekend

ARCHIEF: Woensdag 9 juni 2010 HEILOO - Dinsdagavond vond de ondertekening van het coalitieakkoord plaats in het gemeentehuis. Sinds begin mei is door Heiloo-2000, D66-GroenLinks, CDA en PvdA samengewerkt aan een akkoord waarin elke partij zich goed kan vinden.

Het is een akkoord op hoofdlijnen en draagt als titel "Heiloo in Balans". Het is de bedoeling dat het nieuwe college dit akkoord verder uitwerkt tot een (vierjaren) werkplan. De wethouders die worden voorgedragen zijn mevrouw Désirée Schmalschläger namens Heiloo2000 en D66/GroenLinks, de heer Hero Veger namens het CDA, en de heer Jacob Ouderkerken namens de PvdA.

Het akkoord staat voor een goede balans tussen solide financiën, een sociaal en transparant bestuur en het versterken van een veilig en vooral duurzaam Heiloo. De missie van de gemeente Heiloo, zoals verwoord in de Strategische Visie Heiloo 2015 blijft het vertrekpunt. Ondanks de te verwachten bezuinigingen is het doel om de in deze visie opgenomen ambities verder uit te werken.

Meer weten? Lees het coalitieakkoord of bekijk de portefeuilleverdeling

Woensdag 9 juni 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2020-06-12 Heiloo is klaar voor een Integraal Kind Centrum.
2020-03-09 ’Sociaal bouwen op kleine locaties in Heiloo’
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-25 Heiloo pleit voor extra onderzoek naar overlast waterplanten
2020-02-21 Kinderburgemeester voor Heiloo
2020-02-18 VVD: ’Windmolens langs de A9 zijn niet nodig’
2019-08-03 Communistische splinter viert twintigjarig bestaan in Oldambt
2019-07-03 Kadernota Heiloo: Sluitende begroting voor 2020 en 2021

Meer nieuws met gemeenteraad coalitie


Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: HEILOO-2000
bron: HEILOO-2000
Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman