Nieuws

Archeologisch onderzoek Rehoboth

ARCHIEF: Dinsdag 22 juni 2010 HEILOO - In het bestemmingsplan van de Rehoboth locatie is een verbod opgenomen om bouwwerken te realiseren in verband met de archeologische waarde. Burgemeester en wethouders zijn van plan ontheffing te verlenen op dat verbod.

Het plan om nieuwbouw te realiseren op de Rehoboth locatie, ook wel aangeduid als Badhuisweg 2-32, speelt al jaren. Voor het perceel is nu een programma van eisen voor een inventariserend veldonderzoek opgesteld. Ook wordt de bouw begeleid door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Het voornemen en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 24 juni aanstaande gedurende twee weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij de publieksbalie Bouwen en Wonen. Bezwaren kunnen tijdens die periode ingediend worden.

Dinsdag 22 juni 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2023-10-18 PCC en gemeente Heiloo geven elkaar rekenles.
2023-01-23 Een nieuwbouwhuis in Heiloo?
2022-03-09 De poorten gaan dicht: eigen inwoners eerst bij nieuwbouwwoningen.
2022-02-16 Nieuwbouwplan Ter Coulsterlaan in aangepaste vorm verder
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-09-06 ’De mensen gillen om woningen’.
2021-07-08 Heiloo geeft groen licht voor 57 woningen aan zuidkant
2021-07-02 3500 jaar geleden liep in Heiloo iemand rond met schoenmaat 39.
2021-06-28 In nieuwbouw moeten school en kinderopvang komen

Meer nieuws met rehoboth nieuwbouw archeologie


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: Johan Steenhoek
bron: Johan Steenhoek
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant