Nieuws

Archeologisch onderzoek Rehoboth

ARCHIEF: Dinsdag 22 juni 2010 HEILOO - In het bestemmingsplan van de Rehoboth locatie is een verbod opgenomen om bouwwerken te realiseren in verband met de archeologische waarde. Burgemeester en wethouders zijn van plan ontheffing te verlenen op dat verbod.

Het plan om nieuwbouw te realiseren op de Rehoboth locatie, ook wel aangeduid als Badhuisweg 2-32, speelt al jaren. Voor het perceel is nu een programma van eisen voor een inventariserend veldonderzoek opgesteld. Ook wordt de bouw begeleid door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

Het voornemen en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 24 juni aanstaande gedurende twee weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij de publieksbalie Bouwen en Wonen. Bezwaren kunnen tijdens die periode ingediend worden.

Dinsdag 22 juni 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2020-09-16 Plannen voor nieuwbouw Ter Coulsterlaan
2020-09-01 Zuiderloo verrijst wijkje voor wijkje uit het zand.
2020-07-31 Heiloo mag 1.300 woningen bouwen door stikstofverrekening
2020-06-23 Uitstel voor plannen nieuwbouw Landgoed Willibrordus Heiloo
2020-03-24 Archeologische resten gevonden
2020-03-06 Coalitiepartijen Heiloo: ’Chaos dreigde voor nieuwbouw in wijk Zandzoom’
2020-02-17 Bouw in nieuwbouwwijk Zuiderloo Heiloo wacht niet op de rugstreeppad
2020-01-29 Samenwerken aan nieuwbouw, investeringen, duurzaamheid
2019-08-03 Communistische splinter viert twintigjarig bestaan in Oldambt

Meer nieuws met rehoboth nieuwbouw archeologie


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: Johan Steenhoek
bron: Johan Steenhoek
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant
Bron: WindenergieCourant
bron: WindenergieCourant