Nieuws

Grafmonument verdwenen

ARCHIEF: Dinsdag 3 augustus 2010 HEILOO - Heiloo kent sinds 1935 een Laarmanstraat, vernoemd naar Wilhelmus Laarman die in de 18de eeuw bijna vijftig jaar schout en secretaris was van het dorp Heiloo. Van zijn grafmonument is niets meer terug te vinden.

Van de jeugd van Laarman is maar weinig bekend, maar hij zal zeker scholing hebben ontvangen die hem in staat stelde om op te klimmen tot schout. Dat ambt bekleedde hij vanaf 1755. In januari van datzelfde jaar koopt hij in Heiloo het huis van de overleden schout Pieter van der Horst. Het bedoelde huis stond in de kerkbuurt van Heiloo, nabij de Witte Kerk. Mogelijk was hij toen privé-secretaris van de heer van Heijloo.

Laarman was niet onvermogend gezien het bezit van talloze landerijen, huizen en percelen bosgrond. Vele jaren vervulde hij de rol van Diaken en vanaf 1765 werd hij tot ouderling verkozen. In 1770 werd hij ook Schout en secretaris in Limmen. Die functie vervulde hij tot 1795, toen er bij de inval van de Fransen veel veranderd. In Heiloo bleef hij in ieder geval nog wel actief in zijn functie.

In 1805 overleed Laarman en werd begraven op zijn eigen grond, een kleine tweehonderd meter ten zuiden van de kerk en bestond destijds uit bos. Op het graf werd een gedenknaald geplaatst en het bosje kreeg in de volksmond al snel de naam ‘secretarisbosje’. Over hoe het met het monument is vergaan, tast men in het duister. Rond 1935 is het gebied rondom het graf uitgegeven voor woningbouw en is een stratenplan ontworpen dat er vandaag de dag nog precies zo bij ligt. Eén van de straten heeft de gemeente Heiloo naar schout en secretaris Laarman vernoemd. Of het grafmonument er toen nog was, is niet bekend.

Vandaag de dag is er geen secretarisbosje meer. Er is nog wel een oprit met betonplaten. Die oprit was aangelegd om de supermarkt, die jarenlang aan de Kennemerweg was gevestigd te kunnen bevoorraden. Bij die oprit, ter rechterzijde moet het grafmonument van Laarman hebben gestaan. Nu is het een desolaat stukje, geplaveid met betonplaten en tegels en wat coniferen. In de tuin erachter is ook geen enkel spoor te vinden. Niemand die weet wat er met het monument gebeurd is en of Laarman hier nog rust of niet.

Dinsdag 3 augustus 2010 − bron: Dodenakkers.nl

2022-08-26 Open monumentendagen op 10 en 11 september
2022-05-09 Niet bewaakte spoorovergangen in Heilooërbos
2022-05-03 Alle spoorwegovergangen in het Heilooërbos gaan dicht.
2022-05-03 Niet actief bewaakte spoorovergangen in het Heilooerbos
2022-04-15 Heilooërs halen hun paspoort vanaf volgend jaar 'bij de bieb'
2022-01-28 Veilige spoorovergangen in Heilooërbos
2021-09-08 Open Monumentendagen 11 en 12 september 2021
2021-05-04 4 mei toespraak Hans Romeyn
2021-04-27 Kranslegging, maar geen stille tocht in Heiloo op 4 mei

Meer nieuws met laarman monument


Bron: Debby Muis
bron: Debby Muis
Bron: Lea van der Zee
bron: Lea van der Zee
Bron: Paul Q. Brussée
bron: Paul Q. Brussée
Bron: Danny Gooyer
bron: Danny Gooyer